Olet täällä

Lähteitä kriittisen ajattelun opettamisen ja pedagogisen filosofoinnin tueksi

Lähteitä kriittisen ajattelun opettamisen ja pedagogisen filosofoinnin tueksi

niin & näin 4/17

Liite artikkeliin Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita

Kriittisen ajattelun teoriasta ja tutkimuksesta on kirjoitettu mittavasti filosofisessa ja psykologisessa tutkimuksessa. Seuraavaan listaan on valikoitu lähteitä, joissa on joko pääasiassa tai teoreettisemman sisällön ohella myös käytännöllisiä pedagogisia näkökulmia ja opetuksessa hyödynnettäviä ideoita. Joukossa on myös muutamia puhtaasti opetusideoiksi tai oppimateriaaleiksi tarkoitettuja kirjoja. Listattujen lisäksi angloamerikkalaisten yliopistojen oppikirjamarkkinoiden nimekkeistä löytyy hyvin runsaasti johdantotason opetukseen tarkoitettuja kriittisen ajattelun perusoppikirjoja (textbooks). Seuraavaa luetteloa kootessani olen kuitenkin pitänyt mielessä ensisijassa suomalaisen peruskoulu- ja lukio-opetuksen kontekstin. Joukossa on erityisesti lukuisia filosofianopetusta ja pedagogista filosofointia kriittisen ajattelun opettamisena käsitteleviä teoksia.

 

Kirjoja ja oppaita

Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Toim. Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. Gaudeamus, Helsinki 1998.

Julian Baggini & Peter Fosl, Ajattelun pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin, Tampere 2013. (Esittely: http://netn.fi/ajattelun-pikkujattilainen)

Julian Baggini & Peter Fosl, Etiikan pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin, Tampere 2012. (Esittely: https://www.netn.fi/etiikan-pikkujattilainen)

Julian Baggini, Possu joka halusi tulla syödyksi – ja 99 muuta ajatusleikkiä. Suom. Maria Lyytinen. Ajatus, Helsinki 2007.

Normand Baillargeon, Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin, Tampere 2005. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/normand-baillargeon-alyllisen-itsepuolustuksen-pikakurssi)

David Birch, Provocations. Philosophy for Secondary School. Crown House, London 2014. (Esittely: https://www.philosophy-foundation.org/resources)

Tracy Bowell & Gary Kemp, Critical Thinking. A Concise Guide. 4. laitos. Routledge, London 2015.

Stephen D. Brookfield, Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. Jossey-Bass, San Francisco 2012.

Beate Børresen, Bo Malmhester & Tuukka Tomperi, Ajatellaan yhdessä. Taitavan ajattelun työkirja. niin & näin, Tampere 2011. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/beate-borresen-bo-malmhester-tuukka-tomperi-ajatellaan-yhdessa-%E2%80%93-taitavan-ajattelun-tyokirja)

Philip Cam, Twenty Thinking Tools. Collaborative Inquiry for the Classroom. ACER, Melbourne 2006.

John Chaffee, Thinking Critically. 11. laitos. Cengage, Stamford 2015.

John Chaffee & Susan Carlson, Critical Thinking, Thoughtful Writing. A Rhetoric with Readings. 6. laitos. Cengage, Stamford 2015.

Martin Cohen, Critical Thinking Skills for Dummies. Wiley, Chichester 2015.

Alec Fisher, Critical Thinking. An Introduction. 2. laitos. Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Robert Fisher, Teaching Thinking. Philosophical Inquiry in the Classroom. Bloomsbury, London 2013.

Clinton Golding, Thinking with Rich Concepts. Rich Concepts for Philosophical Questioning in the Classroom. Hawker Brownlow, Melbourne 2006.

Maughn Gregory ym., Filosofiaa lapsille ja nuorille. Käytännön käsikirja P4C-opetukseen. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin, Tampere 2010. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/maughn-gregory-toim-filosofiaa-lapsille-nuorille-kaytannon-kasikirja)

Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka & Lasse Lipponen: Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY, Helsinki 2004.

Kai Hakkarainen, Marianne Bollström-Huttunen, Riikka Pyysalo & Kirsti Lonka, Tutkiva oppiminen käytännössä. Opettajan matkaopas. WSOY, Helsinki 2005.

Patricia Hannam & Eugenio Echeverría, Philosophy with Teenagers. Nurturing a Moral Imagination for the 21st Century. Continuum, London 2009.

Daniel Kahneman, Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, Helsinki 2012.

Deanna Kuhn, Education for Thinking. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2005.

Leena Kurki & Tuukka Tomperi, Väittely opetusmenetelmänä. Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja retoriikka käytännössä. niin & näin, Tampere 2011. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/leena-kurki-tuukka-tomperi-vaittely-opetusmenetelmana-%E2%80%93-kriittinen-ajattelu-argumentaatio-ja-)

Stephen Law, Filosofiafailit. Suom. Terhi Vartia. WSOY, Helsinki 2001.

Matthew Lipman, Thinking in Education. 2. laitos. Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp & Frederik Oscanyan, Philosophy in the Classroom. Temple University Press, Philadelphia 1980.

Ruth Matthews & Jo Lally, The Thinking Teacher’s Toolkit. Critical Thinking, Thinking Skills and Global Perspectives. Continuum, London 2010.

Catherine C. McCall, Transforming Thinking. Philosophical Inquiry in the Primary and Secondary Classroom.  Routledge, Oxon 2009.

Jouko Mehtäläinen, Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. Opetushallitus & Valtion painatuskeskus, Helsinki 1992.

Jane Mohr Lone & Michael Burroughs, Philosophy in Education. Questioning and Dialogue in Schools. Rowman & Littlefield, Lanham 2016.

Markus Neuvonen, Päätä viisaasti. Talentum, Helsinki 2014.

The Philosophy Shop. Ideas, activities and questions to get people, young and old, thinking philosophically. Toim. Peter Worley. Independent Thinking Press, Camarthen 2012. (Esittely: https://www.philosophy-foundation.org/resources)

Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. niin & näin, Tampere 2008. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/tuukka-tomperi-hannu-juuso-toim-sokrates-koulussa-itsenaisen-ja-yhteisollisen-ajattelun-edist)

Stuart Sutherland, Irrationality. The Enemy Within. 2. laitos. Pinter & Martin, London 2013.

Colin Swatridge, Oxford Guide to Effective Argument & Critical Thinking. Oxford University Press, Oxford 2014.

John L. Taylor, Think Again. A Philosophical Approach to Teaching. Continuum, London 2012.

Peter Worley, The If Machine. Philosophical Inquiry in the Classroom. Continuum, London 2010. (Esittely: https://www.philosophy-foundation.org/resources)

Jeff Zwiers & Marie Crawford, Academic Conversations. Classroom Talk That Fosters Critical Thinking and Content Understanding. Stenhouse, Portland 2010.

 

Verkkosivuja (kaikilla sivuilla myös osionsa opetusresursseille ja ideoille)

SAPERE. Philosophy for Children, Colleges, Communities: http://www.sapere.org.uk/

The Philosophy Foundation: https://www.philosophy-foundation.org/

PLATO. Philosophy Learning and Teaching Organization: https://www.plato-philosophy.org/

The P4C Co-operative: https://p4c.com/

SOPHIA. European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children: http://www.sophianetwork.eu/

Center for Philosophy for Children (University of Washington): https://depts.washington.edu/nwcenter/

Thinking Space: http://thinkingspace.org.uk/

Dialogue Works: http://www.dialogueworks.co.uk/

Dialogue Exchange: http://www.dialogue-exchange.co.uk/

The Philosophy Club: https://thephilosophyclub.com.au/

Teaching Children Philosophy: https://www.teachingchildrenphilosophy.org/

CriticalThinking.net (Robert Ennis): http://criticalthinking.net/

The Critical Thinking Community (Richard Paul): https://www.criticalthinking.org/

Akademie Kinder Philosophieren: https://kinder-philosophieren.de/akademie-kinder-philosophieren/

Institut de Pratiques Philosophiques (Oscar Brenifier): http://www.pratiques-philosophiques.fr/

Thinking Together Project: http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/

Filo ry. Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille: https://filory.fi/

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä