Olet täällä

niin & näin 4/17

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

Verkkotekstit

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Jarkko S. Tuusvuori, Maahanmuuttokriittisyyskäsitteen alasajosta (ks. myös Maahanmuuttajien vastustaminen ei ole kriittisyyttä (2/17))

Noora Tienaho, Makeaa maakunnasta. Urjala Soikoon! -kamarimusiikkifestivaalilla

 

Artikkelit image

Petri Koikkalainen, Politiikkaa ilman yhteisön kahleita? – Strateginen managerialismi kulttuurisena ideaalityyppinä

Ville Yliaska, Valtiomanagerismi ja yritystuet – jälkiekspansiivisen hyvinvointivaltion muodonmuutoksia

Tuukka Tomperi, Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia – Pedagogisia perusteita

 

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Jaakko Belt, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Salla Jokela, Monikulttuurisista valtioista segregoituviin kaupunginosiin – David H. Kaplan tilallisuudesta ja paikallisuudesta

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

15 Simone Weil, Rationalisointi

Managerialismi

27 Petri Koikkalainen, Politiikkaa ilman yhteisön kahleita? – Strateginen managerialismi kulttuurisena ideaalityyppinä image
43 Matti Ylönen & Hanna Kuusela, Managerialismin ja populismin liitto
47 Jussi Välimaa, Yhteisiä päätöksiä vai johtajavaltaisuutta? – Kollegiaalisuus yliopistojen perustana
52 Pertti Ahonen, Muodollisen vallan katvealueet (Poliittinen valta Suomessa, toim. Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari)
53 Rosa Meriläinen, Suomen poliittinen järjestelmä (Poliittinen valta Suomessa, toim. Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari)
57 Ville Yliaska, Valtiomanagerismi ja yritystuet – jälkiekspansiivisen hyvinvointivaltion muodonmuutoksia image

Kolumni

70 Kimmo Sarje, Filosofian jälki kirkonkylässä – Rolf Lagerborg ja Bromarf

Estetiikka & tieto

77 Hanne Appelqvist, Jukka Mikkonen & Kalle Puolakka, Estetiikan tiedollinen merkitys
82 Hanne Appelqvist, Taide yhteiskunnan peilinä – Haastattelussa Lydia Goehr
88 Jukka Mikkonen, Uskonkappaleiden epäilijä – Haastattelussa Gregory Currie
91 Risto Pitkänen, Kauneus ja tieto Kantin Arvostelukyvyn kritiikissä
92 Immanuel Kant, Luonnon tarkoituksenmukaisuuden loogisesta mielestä (Arvostelukyvyn kritiikki, johdanto VIII)

Artikkeli

95 Tuukka Tomperi, Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia – Pedagogisia perusteita image

Kolumni

114 Sirkka Ahonen, Aika haastaa suomalaisuuden myytit

Elokuvat

116 Veli-Matti Huhta, Historian häikäisevä laakso – Merkintöjä Abel Gancen elokuvasta Napoléon

Otteita ajasta

122 Heta Kaisto, Lisa Blackman ja äänten paino
126 Noora Tienaho, ”Kuin mystillinen jumaluus on kissan itsetietoisuus” – Cats-musikaali
128 Jarkko Halkonen, Hyvän perässä Kalliossa
132 Miissa Rantanen, Tottelematonta kipua
134 Jouni Avelin, Luonne vai aate?

Kirjat

135 Arto Laitinen, Kipua tunteva kone? (Pentti O. A. Haikonen, Tietoisuus, tekoäly ja robotit)
138 Sanna Lehtinen, Lääkettä ympäristöhuoleen (Vihreä päänsärky! Taidetta siemenestä kompostiin, Toim. Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo & Virpi Kaukio.)
140 Tuukka Tomperi, Ajatteleva aikuinen (Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Kohti moninäkökulmaisuutta. Toim. Eeva Kallio.)
142 Samuli Björninen, Hallittua keskipakoisuutta (Miki Liukkonen, O)

Numeron taiteilijat

Maija Lassila & Karoliina Kuisma

image

Arkistosta

Managerialismi

Petri Koikkalainen, Managerialismi ideologiana (4/12)

Estetiikka & tieto

Jukka Mikkonen, Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus (2/09)
Edmund Burke, Johdatus makuun (1/98)
Jarkko Vuori, ”Torailevien ystävysten leikki  Arvostelukyvyn kritiikistä (2/14)

 

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

Sivut