Olet täällä

niin & näin 4/18

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

Verkkotekstit

Anna Ovaska, Pääkirjoitus

Panu Raatikainen, Jordan Peterson – Oikeiston pop-intellektuelli

Juho Rantala, Työstäkieltäytyjäliitto – "Palkkatyösuhde riiston järjestämisen muotona"

Essi Syrén, Sävelten harmoniasta hälyjen taiteeseen (Luigi Russolo, Hälyjen taide)

Artikkelit image

Marke Ahonen, Konfliktin kolmas osapuoli: Thymos antiikin ajattelussa

Pieta Päällysaho, Häpeä, rumuus ja kipu – Eettinen oppiminen Sofokleen Filokteteessa

Osmo Kivinen & Tero Piiroinen, Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta

Ilmari Kortelainen, Universaali keho? Itsen tarkkailu mindfulness-valmennuksissa, [verkkoteksti]

 

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Anna Ovaska, Pääkirjoitus

Haastattelu

5 Tommi Kakko, Someraivon anatomiaa – Haastattelussa Molly Crockett

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

12 Jeremy Lent, Steven Pinkerin optimistinen kertomus ihmiskunnan edistyksestä on pahasti pielessä – Perustelut kahdeksalla kuviolla

Poliittiset tunteet

25 Anna Ovaska, Johdatus poliittisiin tunteisiin
29 Marke Ahonen, Konfliktin kolmas osapuoli – Thymos antiikin ajattelussa image
36 Pieta Päällysaho, Häpeä, rumuus ja kipu – Eettinen oppiminen Sofokleen Filokteteessa image
45 Riikka Rossi, Maailmanparantaja on aina epämukava – Kirjallisuudesta ja negatiivisista tunteista
49 Laura Oulanne, Eloisaa materiaa – Ei-inhimilliset ja poliittiset affektit Jane Bennettin ajattelussa

Kolumn

54 Jonas Ahlskog, Inlevelsens roll i historieforskningen

Ääni

58 Essi Syrén & Taneli Viitahuhta, Radioteorian alkuvaiheita Weimarin tasavallasta sodan ajan Yhdysvaltoihin: Bertolt Brecht ja Theodor Adorno
60 Bertolt Brecht, Radio – esihistoriallinen keksintö?
61 Theodor Adorno, Radion kuvaluonne ja kuuloraita
67 Tanja Tiekso, Äänettömyys: Otteita kuuntelupäiväkirjasta
71 Atte Häkkinen, Innovaation ja ekologian vuoropuhelu kokeellisessa soitinrakennuksessa

Kolumni

76 Sara Sintonen, Hyräilemisen hyvästä

Artikkeli

80 Osmo Kivinen & Tero Piiroinen, Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta image

Puheenvuoro

90 Panu Raatikainen, Jordan Peterson – Oikeiston pop-intellektuelli
99 Panu Raatikainen, YouTube-älykön tajunnanvirtaa ja elämänohjeita

Haastattelu

102 Sanna Lehtinen, Ympäristöfilosofi ilmastopoliittisen päätöksenteon ja toivon asialla – Haastattelussa Andrew Light

Elokuvat

108 Veli-Matti Huhta, Varjojen taide. Merkintöjä Carl Theodor Dreyerin elokuvasta Vihan päivä

Otteita ajasta

112 Jouni Avelin, Kuinka Kafkaa luetaan?
114 Laura-Elina Aho, Teatterin ja kuvataiteen kummitteluarsenaali
116 Milla Rantala, Poliittisia tunteita häpeästä inhoon ja vihaan
118 Riikka Niemelä, Jaettuja ruumiillisia rytmejä
120 Aleksanteri Kovalainen, Ei pidä antaa teeman kuolla – Stanley Cavell (1926–2018)
122 Marke Ahonen, Uutta polkua lähteen äärelle

Kirjat

124 Hemmo Laiho, Arvostelukyvyn kritiikin suomennoksesta (Immanuel Kant, Arvostelukyvyn kritiikki)
132 Hanna Etholén, Heteroseksin rikkomat (Laura Gustafsson, Pohja & Essi Tammimaa, Isän kädestä)
135 Päivi Mehtonen & Sari Kivistö, Kuolemapuhetta ja tragedian arkea (Sofokles, Traakhiin neidot. Aias. Filoktetes. Elektra)
138 Tommi Kakko, Filologian äärimmäinen relativismi (Erich Auerbach, Maailmankirjallisuuden filologia)

Numeron taiteilijat

Milla Toivanen & Erno Enkenberg

Numeron kirjoittajat

image

Arkistosta

Affektit, emootiot & tunteet -teemaniin & näin 4/2007.
Tytti Rantanen & Noora Tienaho, Wovon MAN sprehcen kann – haastattelussa M. A. Numminenniin & näin 3/2015.
Simon Frith, Mitä on huono musiikki? niin & näin 1/2009.
Laura Wahlfors, Äänen kutsu. Mitä Jean-Luc Nancyn kuuntelemisen filosofia antaa musiikintutkijalleniin & näin 3/2015.

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

Sivut