Olet täällä

niin & näin 4/19

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

Verkkotekstit

Anna Ovaska, Pääkirjoitus

Sanna Tirkkonen, What is the Role of Philosophy in Psychiatry, Thomas Fuchs?

Tytti Rantanen, Saksankielisen filosofian taianomainen 20-luku – Wolfram Eilenbergerin haastattelu

Juho Rantala, Rahasta on puhuttava (Eetu Viren, Raha ja työvoima)

Artikkelit image

Sanna Tirkkonen, ”En vain kyennyt liikkumaan” – Lamaantumiskokemuksen fenomenologia seksuaalisessa väkivallassa

Laura Oulanne, Vakavien naisten rajanylityksiä – Tiedostamattomat normit ja tilallisuus Jane Bowlesin teoksessa Two Serious Ladies

Elise Nykänen, Muukalaisena maailmassa – Tiedostamaton Marja-Liisa Vartion romaanissa Kaikki naiset näkevät unia

Jussi Saarinen & Joona Taipale, Donald Winnicott luovuudesta

Asko Nivala, Tiedostamaton saksalaisessa romantiikassa

Sini Mononen, Interventio virtuaaliseen väkivaltaan – Vainoavan vallan fiktio ja vastarinnan strategiat Pilvi Takalan installaatiossa Admirer

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Anna Ovaska, Todellisuuden puolustajat

n & n -haastattelu

6 Jaakko Belt, Rajojen kartoittaja. Lähikuvassa Leila Haaparanta

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

15 Thomas Fuchs, Ruumiin muisti ja tiedostamaton

Tiedostamaton & trauma & luovuus

24 Anna Ovaska, Johdatus ruumiilliseen ja kulttuuriseen tiedostamattomaan – Roxane Gayn Hunger ja ruumiin muistelmat
33 Sanna Tirkkonen, Mitä filosofi tekee psykiatrisella klinikalla, Thomas Fuchs?
37 Sanna Tirkkonen, ”En vain kyennyt liikkumaan” – Lamaantumiskokemuksen fenomenologia seksuaalisessa väkivallassa image
47 Laura Oulanne, Vakavien naisten rajanylityksiä – Tiedostamattomat normit ja tilallisuus Jane Bowlesin teoksessa Two Serious Ladies image
58 Elise Nykänen, Muukalaisena maailmassa – Tiedostamaton Marja-Liisa Vartion romaanissa Kaikki naiset näkevät unia image
69 Jussi Saarinen & Joona Taipale, Donald Winnicott luovuudesta image
81 Jarkko Tontti, Sohvalta kohti kuolemaa – Kirjallisuudesta oireena ja lääkkeenä
84 Asko Nivala, Tiedostamaton saksalaisessa romantiikassa image

Kolumni

94 Antony Fredriksson, Koti ja juuret

Artikkeli

97 Sini Mononen, Interventio virtuaaliseen väkivaltaan – Vainoavan vallan fiktio ja vastarinnan strategiat Pilvi Takalan installaatiossa Admirer image

Kolumni

106 Marja Jalava, Kokemus historiantutkimuksessa

Elokuvat

108 Katri Tenhola, Hypertekstuaalinen ketjureaktio – Blade Runner 2049 & Vladimir Nabokovin Pale Fire
114 Ilpo Hirvonen, Elokuvamatkamuistoja – 32. Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali

Otteita ajasta

120 Jouni Avelin, Elämäkerturi patologina
121 Tommi Kakko, Brexit, tu quoque ja politiikan teatteri
122 Anna Nurminen, Tieteiden äidistä erityistieteiden vasalliksi? Akateemisen filosofian tulevaisuudennäkymiä
124 Sami Syrjämäki, Rakkaudesta tieteeseen ja tutkimukseen
126 Otto Kyyrönen, Sosiaalinen vai yhteiskunnallinen ontologia?
128 Aleksi Lohtaja, Rikkoutunut luonto Milanon triennaalissa

Kirjat

132 Kaiju Harinen, Kolonialismi ja taitelutahto (Frantz Fanon, Poliittisia kirjoituksia)
134 Samu Niskanen, Dialektista hartautta keskiajalla (Anselm Canterburylainen, Kaksi kirjoitusta Jumalan olemassaolosta)
135 Noora Vaakanainen, Opas lahjakkaaseen lukemiseen (Tommi Melender & Sinikka Vuola, Maailmojen loput)
137 Eerik Lagerspetz, Oikeudenmukaisuuden monet ongelmat (Matti Häyry, Tuija Takala & Johanna Ahola-Launonen (toim.), Oikeudenmukaisuuden ongelma)
138 Lauri Lahikainen, Suuntaviivoja ekologiselle sivistykselle (Veli-Matti Värri, Kasvatus ekokriisin aikakaudella)

Numeron taiteilijat

Marja Viitahuhta & Heidi Lampenius

Numeron kirjoittajat

image

Arkistosta

Elisa Heinämäki, Mitä ei voi nähdä (4/1995)
Lauri Rauhala, Tajunnan tutkimus sen oman struktuurin ehdoilla (1/1997)
Tere Vadén, Unityö ja subjekti (4/2000)
Paul Ricoeur, Eksistenssi ja hermeneutiikka (3/2002)
Jussi Kotkavirta, Scheler ja Freud (1/2005)

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut