Lehti

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Michael Dummetin haastattelu

Panu Raatikainen, Michael Dummet – ymmärtämisen ja logiikan filosofi
Fabrice Pataut, Antirealistinen lähestymistapa kieleen, ajatukseen, logiikkaan ja analyyttisen filosofian historiaan – Michael Dummetin haastattelu

Kolumni

Arne Nevanlinna, Solidaarisuudesta

Tiede oikeudessa

Tuula Juvonen & Jaana Vuori, Tieteen päivä oikeudessa. Tarinoita siitä kuinka oikeuteen päädytään

Väitöstilaisuuden ideasta

Juha Manninen, Wienin piiristä yhteyksiä korostavaan aate- ja oppihistoriaan
Michael John Petry  & Pertti Karkama, Oulun yliopiston humanistiselle tiedekunnalle
Juha Manninen, Tiedekunnalle vastine professori Petryn ja professori Karkaman lausunnolle

Täysi-ikäisyydestä ja lapsuudesta

Sakari Rautiainen, Lapsuus John Locken poliittisessa teoriassa

Vanhoja ja uusia kirjoja

Mikko Lahtinen, Valistuksesta ja Swiftistä

Iljenkov ja venäläinen filosofia

Liisa Vihmanen, Iljenkov. Evert van der Zweerden haastattelu

Globaali etiikka

Thanh-Dam Truong, Kansainvälinen ihmiskauppa, järjestäytynyt rikollisuus ja vapaaehtoinen orjuus: Onko tilaa etiikalle?

Selkeät ideat

Markus Lång, Charles S. Peircen ja toiminnan merkitys. Suomentaja puhuu
Charles S. Peirce,  Kuinka selkeytämme ideoitamme

Lähtemisestä ja jäämisestä

Tuija Saresma, Kuoleman kutsusta, lähtemisestä ja jäämisestä. Voiko itsemurhaa ymmärtää?

Kirjat

Julia Kristeva: Musta aurinko. Masennus ja melankolia (Tuija Saresma)
Antti Eskola: Uskon tunnustelua (Olli Löytty)
Daniel C. Dennet: Tietoisuuden selitys (Erkki Niiranen)

 

LOPPUUNMYYTY