Lehti

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Marxin puolesta

niin vai näin

Rauno Huttunen, Filosofien normatiivisuudesta
Vesa Oittinen, Descartesin mielestä

Luce Irigarayn haastattelu

Virpi Lehtinen, Johdanto Luce Irigarayn haastatteluun. Hengityksen ja sukupuolieron kulttuuri
Marke Europaeus & Virpi Lehtinen, Metodi ja hengittäminen – Luce Irigarayn haastattelu

Afrikkalainen ajattelu

Erkki Vettenniemi, Afrikka opettaa
Olli Löytty, Symbolista rajankäyntiä Afrikan värikartalla
Olli Löytty, Hybridin haaste ja postkoloniaali teoria
Sirkku Hellsten, Afrikkalainen filosofia: historiaa ja nykypäivää
Tuukka Tomperi, Johdanto Hallen & Sopidon artikkeliin ”Tieto, usko ja noituus”
Barry Hallen & J. O. Sopido, Tieto, usko ja noituus
Jarkko S. Tuusvuori, Johdanto Kwame Nkrumahin artikkeliin ”Yhteistunto”
Kwame Nkrumah, Yhteistunto
Juha Varto, Musta filosofia?
Pekka Masonen, Voiko Afrikan historiaa tutkia vain väärin? – Afrikanismi, afrosentrismi ja historiantutkijan vastuu

Kolumni

Arne Nevanlinna, Pietari. Osa II

Materiaalinen Platon

Platon, Viisi runoa
Mika Saranpää, Kun rakkaus kuoli eli filosofi palaa sylttytehtaalle
Jakke Holvas, Hurskaus kauppiastaitona – Platon ja eettinen vaihto jumalten kanssa
Juha Varto, Mitä Platon ”todella sanoi”?
Jukka Hankamäki, Oliko filosofien kuningas piilohetero? Mieskulttuurin kunnia ja pyhän perheen pilaama Platon

Kirjat

Poimintoja kevään 2002 julkaisuista (Sami Syrjämäki)
Kaksi filosofia. Avicennan ja al-Ghazalin omaelämänkerrat (Päivi Mehtonen)
Charles S. Pierce, Johdatus tieteen logiikkaan ja muita kirjoituksia (Tommi Vehkavaara)
Riku Juti, Johdatus metafysiikkaan (Vesa Jaaksi)
Timo Koistinen, Usko ja tiedollinen oikeutus (Markus Lammenranta)

 

LOPPUUNMYYTY