Lehti

niin & näin 1/12

työ

Verkkotekstit

Ville Lähde, Pääkirjoitus

Petri Koikkalainen, Presidentti ja muut vallan vastapainot

Anu-Hanna Anttila, Uusi työ ja viides pääoma

Heikki Mäki-kulmala, Muutoksia työn kuvassa

Panu Raatikainen, Michael Dummett – ymmärtämisen ja kielen filosofi

Sisällys

Pääkirjoitus

Ville Lähde, Pääkirjoitus

niin vai näin

Tuomo Aho & Markku Roinila, Leibniziin opastaen

n & n -haastattelu

Mikko Kanninen & Ville Lähde, Uuden työn teatteri

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

Sami Syrjämäki, Pahantekoa pohtimassa
Alan Wolfe, Pahantekijäin joukossa

Kolumni

Susanne Dahlgren, Arabikevään vuodenkiertoa

Työ

Ville Lähde, Työn auvo ja tuskat
Chuck Dyke, Elämän työnjaot
Marke Ahonen, Työ antiikin filosofiassa
Thorstein Veblen, Työteliäät ja sotaisat
Yrjö Haila, Taiteen ja tieteen työt
Heikki Mäki-Kulmala, Maamme kirjasta kilpailuvaltioon
Markku Mäki, Hegel ja Marx työstä
Olli-Pekka Moisio, Marx ja unelma vapaasta työstä
Niko Noponen, Työn aristoteeliset jäljet
Lena Näre, Hoivaa syrjinnän maailmassa
Jukka Peltokoski, Prekariaatin potentiaali

Artikkeli

Markku Nivalainen, Adornon Esteettinen teoria

Otteita ajasta

Avelin & Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Jarkko S. Tuusvuori, Professori Cunha demokratiasta
Belt & Halttunen-Riikonen, Sumppia ja filosofiaa
Maria Valkama, Hölderlin-tulkintoja tulkitessa
Anna Ovaska, Feminismin itsetutkiskelua
Elina Halttunen-Riikonen, Levinas, etiikka & politiikka
Janne Säynäjäkangas, Kilpaväittelyssä
Aatu Koskensilta, Dummett ja yksin yhteisen ajattelu
Ville Lähde, Mielipiteillä politikointi

Kirjat

Anna Ovaska, Hurman ja hulluuden mailla
Petri Räsänen, Hyvää taloutta etsimässä
Heikki Kujansivu, Sivistyksen puolustuspuhe
Arto Tukiainen, Seneca ja itsellisyys
Maria Valkama, Badioun paavali
Eero Tarasti, Strukturalismin historiaa