Lehti

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Jaakko Belt, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Anu Virtanen, Ihmisenä olemisen taito – Haastattelussa Oscar Brenifier

niin vai näin

14 Mauri Pajunen, Elämän ymmärtäminen ja kerronnalliset ongelmatapaukset

Ulkomaailman kirjeenvaihtajat

20 Jan-Werner Müller, Kapitalismia perhepiirissä

Kolumni

28 Emilia Palonen, Demokratiaa, ei demografiaa – Populismikriittisen populismin tuolle puolen

Artikkeli

31 Mika Lassander, Arvojen kamppailu ja uusi maailmanjärjestys – Suomi vuoden 2015 jälkeen image

Kansalaistaito

45 Jaakko Belt & Jarkko S. Tuusvuori, Kansalaistaitojen käsitteestä
48 Jouni Tilli, Ymmärrys hoi! Politiikka ja retoriikka kansalaistaitona (Vesa Heikkinen & Tapio Pajunen, Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää?)
53 Mona Mannevuo & Hanna Ylöstalo, Kansalaistaito – kriittisyyttä vai alamaisuutta?
58 Jarkko S. Tuusvuori, Miksi tietoa ja taitoa kaikelle kansalle? Haastattelussa Simo Sipola

Meditaation filosofia

61 Ilmari Kortelainen, Jussi Omaheimo, Kreeta Ranki & Antti Saari, Läsnäolon kokemus ja politiikka
65 Antti Saari, Sormi osoittaa kuuta. Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa image
73 Johan Autio, Mindfulness-meditaation ohjaamisesta kansainvälisessä koulussa
77 Kreeta Ranki & Måns Broo, Transsendentaalinen apperseptio ja puruṣa – Tietoisuuden metafysiikka Kantilla ja Patañjalin joogafilosofiassa image
87 Kreeta Ranki & Jussi Omaheimo, Muistiinpanoja suomennoksesta
88 Edmund Husserl, Sokrates–Buddha
93 Jussi Omaheimo, Buddhalainen meditaatio fenomenologisena reduktiona

Artikkeli

103 Lauri Kallio, Logiikan ja reaalifilosofian suhteesta Hegelillä image

Kolumni

112 Laura Gustafsson, What About Plants?

Emeritus äänessä

114 Jarkko S. Tuusvuori, ”Niin kauan kuin mieli tekee” – Seesteisyydestä professori Hilpisen tapaan

Elokuvat

119 Ville Lähde, Avaruuden tutut vieraat – Arrival ja muukalaisten kohtaaminen science fiction -elokuvissa

Otteita ajasta

122 Tytti Rantanen, Béla Tarr ja Euroopan varjoisat visiot
124 Teemu Taira, Zygmunt Bauman (1925–2017)
127 Susanna Lankinen, Terveyden ja sairauden rajalla
130 Jouni Avelin, Empathy Sucks!
131 Ninni Suvi, Naurulla vakavamielisyyttä vastaan
132 Elina Halttunen-Riikonen & Anna Ovaska, ”Hullu tuo Trump!”

Käytännöllisen järjen kritiikki

136 Sami Pihlström, Velvollisuus ennen onnellisuutta – ja käytännöllinen järki ennen teoreettista
138 Vesa Oittinen, Kant-suomennosten ongelmat jatkuvat

Kirjat

142 Heidi Grönstrand, Jännitteinen proosahistoria (Markku Eskelinen, Raukoilla rajoilla. Suomenkielisen proosakirjallisuuden historiaa)
144 Maria Salminen, Eläimelle eläimistä (Helena Telkänranta, Ihminen ja eläin)
146 Laura Oulanne, Kirjallisuuden tunnevaikutuksia (Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa, Toim. Anna Helle & Anna Hollsten)
148 Martina Reuter, Vääristikö Hannah Arendt totuutta? (Hannah Arendt, Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä)

image

Arkistosta

Meditaatiosta

Tapio Koski, D. T. Suzuki ja zen  kuuta osoittavat sormet (2/02)
Timo Klemola, Filosofian harjoitus  harjoituksen filosofia (3/02)
Timo Klemola, Zen ja fenomenologia harjoittamisen taito (2/03)
Matti Rautaniemi, Joogafilosofian haaste (4/10)

Kansalaistaito

Kansalliskokous, Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus (3/13)
de Gouges, Naisen ja naiskansalaisen oikeuksien julistus (3/13)