Lehti

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Sisällys

Pääkirjoitus 

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Michel Serres, Kaksi aikaa
Mikko Lehtonen, Kulttuurintutkimus modernin kritiikkinä
Giorgio Agamben, Kielen idea
Giorgio Agamben, Elämänmuoto
Juha Varto, Anaksimandros ja Luonnon järjestyksen loukkaaminen
Mika Saranpää, Thales kaivossa

Opettamisen filosofia

Pekka Elo, Filosofia varaa paikan koulussa
Pekka Elo, Itämeren alueen filosofian opettajat kongressissa Kielissä
Matti Itkonen, Opettajuuden olemuksesta

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Kirjat

Jyri Vuorinen, Estetiikan klassikoita (Erna Oesch)
Maurice Merleau-Ponty, Silmä ja mieli (Juha Varto)
Arto Haapala ja Markus Lammenranta (toim.), Kauneudesta kauhuun (Reijo Kupiainen)
Rosi Braidotti, Riitasointuja (Tuija Parvikko)
Martin Buber, Minä ja sinä (Reijo Kupiainen)
Juha Varto ja Liisa Veenkivi, Näkyvä ja näkymätön (Pekka Toikka)
Juhani Pietarinen, Ilon filosofia (Erik Ahonen)
Pekka Elo ja Toivo Salonen, Ajatukset — uuden ajan filosofian lukemisto (Mikko Lahtinen)
Eero Hyvönen ym. (toim.), Tekoälyn ensyklopedia (Tere Vadén)
Pertti Alasuutari, Laadullinen tutkimus
Juha Varto, Laadullisen tutkimuksen metodologia
(Jari Myllylä)
Kaj Ilmonen (toim.), Kestävyyskoe (Antti Eskola)
Einar Aadland, Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan etiikka (Sanna Pellinen)
Terho Pursiainen, Kriisiajan etiikka (Jan-Otto Andersson)
Leena Vilkka, Ympäristöetiikka (Vesa Jaaksi)
Jouni Issakainen, Saaren kirja (Vesa Jaaksi)
Derek Jarman, Wittgenstein (Jukka Hankamäki)

Takakennen klassikko

Aristoteles, Urheus