Lehti

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Niin vai näin

Eero Ojanen, Kirjoittaminen ja tiede
Vesa Talvitie, Yliopisto avioliittoterapiaan?

Venäläinen ajattelu

Igor Jevlampjev, Venäläinen ”eksistentialismi”
Erna Oesch, Gustav Shpet ja venäläinen fenomenologia
Erkki Vettenniemi, Venäläinen apokalypsis
Tapani Laine, Tapaus Meier
Aleksandr Meier, Oikeus myyttiin
Aleksandr Meier, Esteettinen lähestymistapa
Heikki Mäki-Kulmala, Neuvostomarxismi ja dialektiikka
Jukka Paastela, Filosofiaa ulitsalla
Vladimir Malahov, Onko Venäjällä filosofiaa?

Otteita ajasta

Päivi Rantanen, Laulavatko tutkijat Suomen suosta
Kirsti Määttänen, Kant ja muistin puolustus

Kolumni

Heikki Patomäki, Eurooppa olevan suuressa ketjussa

Opettamisen filosofia

Rakkautta lukiossa?
Päivi Kosonen & Marjo Kylmänen, ”Pysytkö mukana, Sofia?”
Reijo Kupiainen, Filosofian bestseller
Juha Suoranta, Pakkofilosofia kauppatavarana
Pekka Elo, Kuka haluaa yleiseurooppalaista filosofiaa?

Hegel

G.W.F. Hegel, Eleusis
Markku Mäki, Hegelin Oikeusfilosofia
Susanna Lindberg, Hyödyllisen työn hyödyllisyys

Kirjat

Pekka Himanen, Bertrand Russellin haaste (Mikko Lahtinen)
Pekka Himanen, Bertrand Russellin haaste (Jukka Paastela)
Martin Kusch, Tiedon kentät ja kerrostumat (Risto Kunelius)
Jürgen Habermas, Järki ja kommunikaatio (Pekka Kaunismaa)
Teivo Teivainen, Valtioiden kurinalaistaminen globalisoituvassa maailmassa (Olli Tammilehto)
Matti Heikkilä ja Kari Vähätalo (toim.), Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos (Sirkku Hellsten)
Erkki Vettenniemi, Toinen hallitus (Aimo Minkkinen)
Roland Barthes, Mytologioita (Reijo Kupiainen)

Takakannen klassikko

Demokritos, Fragmentteja