Lehti

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Ilkka Niiniluoto, Vastine: Batman, fallibilismi ja valistusfilosofia
Keijo Rahkonen, Bourdieu ja Heidegger

Quine

Sami Pihlström, Johdanto Quinen haastatteluun
W.V.O. Quinen haastattelu

Näkökulmia etiikkaan

Sven Krohn, Ihmisen elämänkaari ja hänen eettiset tehtävänsä
Katri Kaalikoski, Iris Murdoch: moraalirealisti ennen muita
Marjaana Kopperi, Metafysiikasta retoriikkaan eli oikeudenmukaisuutta postmodernisti

Kolumni

Juhani Sarsila, Limasienistä lapsenmurhiin

Opettamisen filosofia

Päivi Kosonen & Marjo Kylmänen, Gaarder filosofisen ihmettelyn rajoilla

Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz, Muistio hyvää tarkoittaville ja valistuneille henkilöille
Lilli Alanen, Leibnizin monadit, loogikon utopia ja uusi representaation käsite
Jyrki Siukonen, Leibnizin kääntämisestä ja selittämisestä
Gottfried Wilhelm Leibniz, Kirjeitä
Kari Tuomainen, Leibnizin Jumalasta

Kolumni

Heikki Mäki-Kulmala, Eläköön revisionismi eli Sokrateen kuolema II

Lectio

Pekka Kalli, Cassirer filosofian historiassa

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Kirjat

Lea Rojola, Varmuuden vuoksi: Modernin representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa (Tere Vadén)
Pirjo Talvio (toim.), Väpi: Linnan Väinöstä kerrottua (Tapani Laine)
Leila Haaparanta & Sara Heinämaa (toim.), Mind and Cognition (Sami Pihlström)
Martin Heidegger, Taideteoksen alkuperä (Reijo Kupiainen)
Jean Baudrillard, Lopun illuusio (Jari Aro)
Juha Suoranta, Tekstit, murrokset ja muutos (Juha Varto)
Uusi aika: Kirjoituksia nykykulttuurista ja aikakauden luonteesta (Mikko Lehtonen)
Lennart Koskinen, Mikä on oikein: Etiikan käsikirja (Reijo Kupiainen)
Pirkko Pitkänen ja Mikko Telaranta (toim.), Ovi parempaan maailmaan (Mikko Lahtinen)
Tapio Puolimatka, Kasvatus ja filosofia (Juha Suoranta)

Takakannen klassikko

Anaksimandros, Fragmentteja

 

LOPPUUNMYYTY