Lehti

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Sami Pihlström, Analyyttinen filosofia ja metafysiikka Suomessa
Jyrki Siukonen, Universaalein kieli ja satumaa
Lauri Rauhala, Mielipahaakin mielestä
Fenomenologia Suomessa

Retoriikka

Juha Sihvola, Aristoteleen retoriikasta
Aristoteles, Retoriikka, I kirja, 1. luku
Kari Palonen, Sofistiikka filosofian vaihtoehtona
Päivi Mehtonen, O-ratio: Ramon Llull (Raimundus Lullus) ja Petrus Ramus retoriikan filosofisuudesta
Jouni Vauhkonen, Matkalippu retoriikan valtakuntaan
Juha Sihvola, Pelkkää retoriikkaa
Pertti Lappalainen, Politiikan tyylikkyys
Tuukka Tomperi, Kääntäjän johdanto Humen esseeseen ’Puhetaidosta’
David Hume, Puhetaidosta

Radikaaliekologiasta

Ville Lähde, Menneisyyden varjo: radikaalin ekologisen filosofian kiistoista

Derrida: erån ajattelua

Ismo Nikander, Alkuhuomautuksia
Jacques Derrida, Rakenne, merkki ja leikki ihmistieteiden diskursseissa
Ismo Nikander, Merkkien loputon leikki: Fenomenologian ja strukturalismin välissä ja tuolla puolen

Positioita vastuusta ja vapaudesta

Juha Varto, Vastuu aidsin aikakaudella
Sakari Kainulainen, Aika vaatii vapautta – mutta mitä niistä?

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Tajunnasta ja ideologiasta

Lauri Rauhala, Tajunnan tutkimus sen oman struktuurin ehdoilla
Jukka Laari, Subjekti ideologian myllyssä

Kirjat

Fjodor Dostojevski: Kirjailijan päiväkirja (Erkki Vettenniemi)
Timo Siivonen, Kyborgi: Koneen ja ruumiin niveltymisiä subjektissa
Erkki Huhtamo & Martti Lahti, Sähköiho
Leena Krohn, Kynä ja kone: Ajattelua mahdollisesta ja mahdottomasta
(Ilkka Mäyrä)
Olli Koistinen & Juha Räikkä: Taivaassa ja maan päällä: Johdatus uskonnon filosofiaan (Sami Pihlström)
Jean-Luc Nancy: Corpus (Jukka Sihvonen)

Tapahtumia

 

LOPPUUNMYYTY