Lehti

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Markku Oksanen, Kommentti
Martti-Tapio Kuuskoski, Sokalin huijauksesta
I. A. Kieseppä, Kommentti Tommi Vehkavaaran kirjoitukseen

Johdatusta makuun

Markku Mustaranta & Mika Saavalainen, Alkusanat Edmund Burken Introduction on Taste -esseen suomennokseen
Edmund Burke, Johdatus makuun

Kolumni

Arne Nevanlinna, J’accuse

Kantista

Jussi Kotkavirta, Kantin Prolegomena eli vaikeus popularisoida filosofiaa
Kimmo Jylhämö, Prolegomenan suomennoksen taustasta: suomentajan haastattelu
Anssi Korhonen ja Risto Vilkko, Kant ja formaalinen logiikka

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Elämiskaupunki

Kimmo Jylhämö, Elämiskaupunki
Pekka Passinmäki, Kaupunkisuunnittelun erilaisia lähestymistapoja
Pauli-Tapani Karjalainen, Kaupungin eri olomuotoja
Kaj Nyman, Kaupunki luontona
Arne Nevanlinna, Mistä kaupunki vaikenee, siitä on puhuttava 

Kieli, taide ja filosofia

Pauli Pylkkö, Suomen kieli on vetäytymässä ja jättämässä meidät rauhaan toisiltamme
Mika Hannula, Taide ja filosofia eli kuratoinnin merkitys kohtaamiselle

Opettamisen filosofia

Mika Ojakangas, Kasvatus ja politiikka

Estetiikan ylittämisestä

Leena Kakkori, Heidegger taideteoksesta estetiikan ylittämisen jälkeen: Taideteoksen alkuperä -essee Nietzsche-luentojen valossa
Ilona Reiners, Kirjeitä maanpaosta, Adornon ja Benjaminin kirjeenvaihto 1928–1940

Kirjat

Reijo Kupiainen: Heideggerin ja Nietzschen taidekäsitysten jäljillä (Leena Kakkori)
Emanuele Severino: Kärsimys, kohtalo, kapitalismi (Kimmo Jylhämö)
Mika Hannula: Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen (Tere Vadén)
Mika Ojakangas: Lapsuus ja auktoriteetti. Pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen (Reijo Kupiainen)
Olli Löytty: Valkoinen pimeys. Afrikka kolonialistisessa kirjallisuudessa (Tere Vadén)

Takakannen klassikko

Seneca, Otteita Senecan kirjeestä Luciliukselle