Lehti

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Tietoisuudesta, aivotutkimuksesta ja reduktioista

Olli Lagerspetz, Onko tietoisuus elimistön organisaatiotaso
Tere Vaden, Persoonan kieltäjistä
Veikko Rantala, Tiedeja monen kulttuurin ansa

Kolumni

Arne Nevanlinna, Ruhtinaallista

Tutkimusinstituutti

Vesa Oittinen, Lukács-tutkijatyhteistä foorumia etsimässä

Talous ja moraali

Marjaana Kopperi, Liike-elämän etiikka ja talouden globalisaatio
Juha Varto, Ekonomismi ja elämä

Kolumni

Heikki Mäki-Kulmala, Kuolemasta, sankareistaja Sarasvuosta

Suomalainen etiikka ja moraalifilosofia

Matti Häyry, Soveltava filosofinen etiikka Suomessa
Mikko Salmela, Realismi ja antirealismi 1900-luvun suomalaisessa moraalifilosofiassa

Haastattelut

Matti Itkonen, Tanssin filosofiaa – Keskustelu Jaana Parviaisen kanssa
Pekka Wahlstedt, Petri Sipilän haastattelu

Populaarikulttuurista ja postmodernismista

Ossi Naukkarinen, Populaarikulttuurin estetiikka ympäristöestetiikkana
Pasi Pyöriä, Postmodernin postmortem: entä nyt kun postmodernikin on jo ajanut ohi?

Filosofian historian filosofiasta

Sami Syrjämäki, Filosofian historian historiallinen rekonstruktio – Skinner, intentiot ja anakronismit

Kirjat

Ilona Reiners & Anita Seppä: Etiikka ja estetiikka (Ossi Naukkarinen)
Göran Bolin: Filmbytare. Videoväld, kulturell produktion & unga män (Markus Läng)
Aki Järvinen: Hyperteoria – lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle (Olli Sotamaa)
Petri Sipilä: Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka (Pekka Wahlstedt)
Matti Sintonen (toim.); Biologian filosofian näkökulmia (Ville Lähde)
Eero Tarasti: Sävelten sankareita. Eurooppalaisia musiikki esseitä
Irma Vierimaa, Kari Kilpeläinen & Anne Sivuoja-Gunaratnam: Siltoja ja synteesejä. Esseitä semiotiikasta, kulttuuristaja taiteesta
(Markus Läng)

Takakannen klassikko

Mikko Leinonen, Tolle, lege (eli ota ja lue)

 

LOPPUUNMYYTY