Lehti

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikka Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Timo Kallinen, Long Night’s Journey into Day (Eugene O’Neillin mukaan)

Heidegger: oleminen ja aika, humanismi ja maailmankuva

Pekka Toikka, Ontologia, käytäntö, etiikka
Risto Niemi-Pynttäri, Kuinka ”Dasein” kääntyy?
Pekka Toikka, ”Täälläolon onttisuudesta”  – kääntäjien ongelmia
Juha Varto, Ihminen ja eläminen
Jussi Vähämäki, Olemisen ja ajan ajankohtaisuus
Reijo Kupiainen, Olemisen lyhyt oppimäärä
Pertti Julkunen, Das man ja diana-vainaa: ”nyt on lupa itkeä”

Kolumni

Arne Nevanlinna, Hissi

Filosofian opettaminen

Tuukka Tomperi, Filosofian opetus niin & näin -lehdessä
Tuukka Tomperi, Filosofian oppijärjestys
Pekka Elo ja Juha Savolainen, Filosofiaa sivistyksen uudella vuosituhannella
Timo Laine, ’Minua kiinnostaa tavalliset asiat’
Ismo Puhakka, Filosofiasta lukioissa
Niklas Vainio, Muistelmia filosofian tunneilta
Juha Front, Itsevarmuus, luovuus ja ihmettely lukion opettamisen  tavoitteena
Juha Eerolainen, Lukion filosofian opettaminen filosofian opettamisena lukiossa
Jukka Tavi, Jälkiviisaus on ainoa viisauden laji
Suvi Torkki, Elfie ihmemaassa – filosofia todellisuuden haltuunoton välineenä
Leila Kastelli, ’Minä ajattelen’
Pekka Elo, Huomioita filosofian kevään 2000 reaalista
Tuomas Ranta, Ylioppilaskirjoitusten vastauksia

Leviathan

Petri Koikkalainen, Hobbesin Leviathanin ’kirkolliseen ja valtiolliseen yhteiskuntaan’ liittyvästä käsitteistöstä
Tuomo Aho, Terveisiksi: kääntäjän vaikutelmia

Kirjat

John Dewey: Pyrkimys varmuuteen (Antti Immonen)
Cees Nooteboom: Rituaaleja (Elisa Heinämäki)
Matti Itkonen: Esteettinen kasvatus. Filosofisia lähtökohtia (Reijo Kupiainen)
Aki Järvinen & Ilkka Mäyrä (toim.): Johdatus digitaaliseen kulttuuriin (Reijo Kupiainen)
Jyrki Laine: Paljon mahdollista – kokeilevaa filosofiaa (Sami Syrjämäki)

 

LOPPUUNMYYTY