Lehti

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikka Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Sami Pihlström, Muutama sana transsendentaalisesta

Jerry Fodor haastattelussa

Saku Mantere, Jerry Fodor – ajattelun kielen isä
Jerry Fodor, Ajattelemisesta on vaikea tehdä normaalitiedettä – Jerry Fodorin haastattelu

Lehdet

Tuukka Tomperi, Philosophy Now & The Philosophers’ Magazine

Uskonto ja filosofia

Mikko Salmela, Uskonnolliset emootiot: keskustelu Petri Järveläisen kanssa
Mikko Salmela, Uskonnollisten tunteiden teoriaa ja historiaa
Tuomo Aho, Uusinta uskonnonfilosofiaa
Jaana Hallamaa, Toivoa toivovansa

Positioita

Tommi Vehkavaara, Filosofian paluu!

Kolumni

Arne Nevanlinna, Kunhan hinnasta sovitaan

Suhteemme luontoon ja eläimiin

Jürgen Matthies, Luonto pedagogisena ohjelmana – luonnon mystifioinnin vaarasta ympäristökasvatuksessa
Elisa Aaltola, Sentimentaalisuus vs. analyyttinen järki – tunteiden asema eläinetiikassa

Makuasioita

Mikko Lahtinen, In vino veritas? Makuarvostelmien objektiivisuudesta

Filosofian reaalikoe keväällä 2001

Pekka Elo, Filosofia reaalissa
Ville Paukkosen palkintovastauksia

Kriittinen pedagogiikka

Tuukka Tomperi, Paulo Freire ja kriittinen pedagogiikka
Paulo Freire, Johdattavia ajatuksia
Aino Hannula, Kritiikin ja toivon pedagogi
Helena Kekkonen, Paulo Freire mielessäni
Tomi Kiilakoski, Vaikea on saada suunta – postmodernin haaste pedagogiikalle

Positioita

Juha Varto, Kun kasvatetaan tulevaisuutta

Kirjat

Heidi Liehu: Rakkaus Pariisissa (Matti Itkonen)
Pekka Himanen: Hakkerietiikka (Tero-Markus Saarimaa)
Pertti Töttö: Pirullisen positivismin paluu (Vesa Huotari)