Lehti

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Illuminismo nordico

In memoriam Hans-Georg Gadamer

Ismo Nikander, Hans-Georg Gadamer 11.2.1900–13.3.2002
Vuosisata filosofin elämässä: Hans-Georg Gadamer & lyhyt Gadamer-bibliografia

Ranskan filosofia(ton) XIX vuosisata

Kronosofia
Jarkko S. Tuusvuori, Ranskan filosofinen 1800-luku
Jenny d’Héricourt, Vapautunut nainen
Kirsti Penttilä, Jenny d’Héricourt – vapaus? veljeys? tasa-arvo?
Timo Uusitupa, Destutt de Tracy: ideologia ensimmäisenä tieteenä
Destutt de Tracy, Johdanto Ideologian perusosien II osaan
Lisa Nyberg, X(I)X
Mikko Lahtinen & Jarkko S. Tuusvuori, Keskustelu Ranskan 1800-luvusta professori Matti Klingen kanssa
Tapani Kilpeläinen, Oikeudesta laiskuuteen
Heini Hakosalo, Théodule Ribot’n naturalistinen psykologia
Jarkko S. Tuusvuori, Vuosisatavimma ja sen hoito
Théophile Gautier, Muodista

Lehdet

Tommi Wallenius, Magazine litteraire

Kolumnit

Arne Nevanlinna, Satumaa
Jukka Määttänen, Mozartin Kegelstatt-trio venäläisen nuken tapaan

Keskustelu Simo Knuuttilan kanssa

Kai Alhanen & Tuukka Perhoniemi, Simo Knuuttila – delikaatti ajattelija
Kai Alhanen & Tuukka Perhoniemi, Jumalasta, logiikasta ja rakkaudesta – keskustelu Simo Knuuttilan kanssa

Talous

Heikki Suominen, Väkivaltainen, maskuliininen, suoraviivainen ja autistinen eläin
Tuukka Tomperi, Talous: elämä ja tiede
Jakke Holvas, Väkivalta, talous, radikaali vaihto – Sopimusteoreettisen metafysiikan kritiikkiä
Jan-Otto Andersson, Homo economicus och homo reciprocans – autism, formalism och cynism
Pekka Pihlanto, Rationaalisen toimijan myytti taloustieteissä, yritysmaailmassa ja yhteiskuntapolitiikassa
Tiina Vainio, X, kirjoitus ja talous – femiinisen rajalla
Markku Lehto, Hyvinvointipolitiikka – vapautta, itsekkyyttä ja tasa-arvoa
Heikki Suominen, Anu Kantolan Markkinakuri ja managerivalta -kirjan arvio
Heikki Suominen, Jouko Kajanoja & Jussi simpuran Social Capital – kirjan arvio

Artikkeleita

Tapio Koski, D. T. Suzuki ja zen – kuuta osoittavat sormet
Kaija Rossi, Itsensä pettämisen ongelma

Kirjat

Isaiah Berlin, Vapaus, ihmisyys ja historia (Sami Syrjämäki)
Boëthius, Filosofian lohdutus (Yrjö Uurtimo)
Anders Enqvist, Tiede ja uskonto (Sami Pihlström)
Mika Ojakangas, Pietas. Kasvatuksen mahdollisuus (Juha Suoranta)

Filosofian opettaminen

Filosofian ja elämänkatsomustiedon palkintoja