Lehti

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Autogamista filosofiaa

Kolumni

Antti Arnkil, Tuntematon Kariluoto

Islam ja filosofia

Taneli Kukkonen, Aabrahamin lapset
Michael E. Marmura, Keskiajan islamilainen filosofia ja antiikin perintö
Ya‘qûb Ibn Ishâq al-Kindî, Ensimmäisestä filosofiasta
Serafim Seppälä, Puhetta joka ei ole puhetta
Al-Ghazâlî, Jumalan 99 kaunista nimeä
Hannu Töyrylä, Viisi vuosisataa Bagdadista Barcelonaan
Taneli Kukkonen, Arabifilosofit ja arvojen perusta
Abû Bakr Ibn Tufayl, Filosofin ruokavalio ja päivittäiset askareet
Juha Varto, Kuvakieltokulttuurin kuvamaailma ja arjen moraali
Jari Kaukua, Ibn Rushd yksimielisyydestä
Ari Hukari, Fazlur Rahmanin islamilainen modernismi
Jaakko Hämeen-Anttila, S. H. Nasr ja modernin ihmisen henkinen kriisi
Kaj Öhrnberg, Suomalaisia orientalisteja

Esittelyjä

Antti Arnkil, Reduktio Albertinkadulla – Filosofiakoulun esittely

Kolumni

Arne Nevanlinna, Pitkät ja lyhyet

Zen ja fenomenologia

Timo Klemola, Zen ja fenomenologian harjoittamisen taito

Näkökulma

Pekka Wahlstedt, Vanha ja uusi valta eli vastaus kysymykseen: Miksi nykyään on niin vaikea olla radikaali?

Kirjat

Dominique Lecourt, Prometheus, Faust ja Frankenstein. Tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat (Mika Kiikeri)
Juha Himanka, Se ei sittenkään pyöri. Johdatus mannermaiseen filosofiaan (Tapani Kilpeläinen)
Juha Suoranta, Kasvatus mediakulttuurissa (Juha Varto)
Jonathan Glover, Ihmisyys. 1900-luvun moraalifilosofia (Leif Sundström)
Irmeli Hautamäki, Avantgarden alkuperä. Modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin (Timo Kaitaro)
Diogenes Laertios, Merkittävien filosofien elämät ja opit (Antti Kajas)
Merja Kinnunen ja Olli Löytty (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen (Päivi Mehtonen)
Philippe Lacoue-Labarthe & Jean-Luc Nancy, Natsimyytti (Leif Sundström)
Eero Ojanen, Rakkauden filosofia (Pekka Wahlstedt)
Jukka Hankamäki, Dialoginen filosofia. Teoria, metodi, politiikka (Juha Varto)
Mawlana Rumi, Rakkaus on musta leijona (Serafim Seppälä)

 

LOPPUUNMYYTY