Lehti

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, ”Soveltava filosofia”

Artikkeli

Antti T. Oikarinen, Stoan utopia. Ihmisoikeudet ja orjakysymys Senecalla
Jukka Hankamäki, Lauri Rauhala. Suomalaisen filosofian grand old man
Tapio Koski, Lauri Rauhalan haastattelu

Imperiumi

Antti Tietäväinen & Markus Termonen, Imperiumimme
Mika Hannula, Pipo on pop
Kalle Seppä, Antonio Negri ja työväen autonomia. Operaismo-suuntauksen historia
Ville Lähde, Imperiumi liikkeessä

Kolumni

Tuva Korsström, Demokratin som mardröm

1700-luvun poetiikka

Päivi Mehtonen, Kirjallisuuden ja filosofian suhde 1700-luvulla
Janne Tunturi, Kadotettua runoutta jäljittämässä. Thomas Warton ja kirjallisuushistorian merkitykset 1700-luvun lopulla
Jani Hakkarainen & Lauri Mehtonen, Miksi filosofin tulisi kirjoittaa esseitä? David Humen Of Essay-Writing
Teemu Ikonen, Diderot ja yleisön paradoksi

Kolumni

Anita Seppä, Työpaikkakiusaajien paratiisit

Positioita

Janne Kurki, Filosofia, kieli ja valta: Vastaus Pauli Pylkölle
Pauli Pylkkö, Fennomanian umpikujasta nykysuomalaiseen itsepetokseen
Riitta Oittinen, Koko totuus? Kääntämisen mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta
H.K. Riikonen, Reunamerkintöjä keskusteluun filosofisten tekstien kääntämisestä ja suomalaisesta kirjallisuudesta

Artikkeli

Ilmari Kortelainen, Metaforan tulkinta ja imaginaatio

Kirjakatsaus

Jouni Kuukkanen, Kuhnologiaa

Kirjat

Mika Hannula, Suolaista ja makeaa – erinomaisen eriskummallinen erilaisuus – Mikko Lehtosen ja Olli Löytyn toimittamasta kirjasta Erilaisuus sekä Anna Rastaan, Laura Huttusen ja Olli Löytyn toimittamasta kirjasta Suomalainen vieraskirja
Milla Tiainen, Nimimerkki, intentio ja joku kolmas – Kaisa Kurikan & Veli-Matti Pynttärin toimittamasta kirjasta Tekijyyden tekstit
Jarkko S. Tuusvuori, Kun teos ei riitä – Milla Tiainen kirjasta Säveltäjän sijainnit; Taina Riikosen, Milla Tiaisen & Marjaana Virtasen toimittamasta kirjasta Musiikin ja teatterin tekijöitä; sekä Jyrki Siukosen kirjasta Mies palavassa hatussa. Professori Johan Welinin maailma
Tapani Kilpeläinen, Siruja Kierkegaardista – Søren Kierkegaardin kirjasta Filosofisia muruja