Lehti

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

Sisällys

Pääkirjoitus

Tere Vadén & Jarkko S. Tuusvuori, Pääkirjoitus

niin vai näin

Janne Kurki, Ankkalampikritiikki
Arvi Tuomi, Mitä Aapo Riihimäki todella sanoi?

Runo

Anni Sumari, He elivät yhdessä

Ulkomaailman kirjeenvaihtajat

Philippe Muray, Lääkäri vastoin tahtoani
Heather Augustyn, Kurt Vonnegutin viimeinen haastattelu

Affektit

Camilla Kronqvist, Kärlekens eller förnuftets filosofi?
Jarkko S. Tuusvuori, Tunteen valta. Sananvaihto Spinozasta Susan Jamesin kanssa
Markku Roinila, Kuvittelukyky ja moraalinen valinta Leibnizilla
Ylva Gustafsson, Känsla, ord och kropp i vårt delade liv
Juhana Lemetti, Keskiajan tunneteorioista, maallisesti
Katve-Kaisa Kontturi & Teemu Taira, Affekti – Käsitteen säikeet, keskustelun lonkerot
Teemu Taira, Energian ja emootion välissä: Affekti ja kulttuurintutkimus
H. K. Riikonen, Spinozaa Pohjolassa
Jukka Sarjala, Kielen ja tietoisuuden tuolla puolen: Toiminnallisuus ja musiikki
Hanna Väätäinen, Affektin ja tulemisen käsitteet yhteisötanssiryhmässä
Janne Vanhanen, Koneelliset affektit musiikissa
Milla Tiainen, Halun lauluja – ylenpalttisuus, affektit, ooppera
Mikko Lahtinen, Affektit Auran Akatemiassa

Venäjän idea

Katri Pynnöniemi & Vesa Oittinen, Venäjän aate. Antti Karppisen haastattelu

Taiteilija X taiteilija Y:n teoksesta Z

Niran Baibulat, Marjatta Ojan videoteoksesta Test No. 5&6, 6&7, 7&8

Artikkeli

Jukka Mikkonen, Kerronta, väittäminen ja väittävä kerronta: Puheaktit fiktiossa

Otteita ajasta

Tomperi, Tuusvuori & Vadén, näin näin näin
Mervi Ahonen, Filosofiatapahtumasta
Mervi Ahonen, Kuppilassa, kirjastossa, kahvilassa
Niilo Nikkonen & Lena Salmi, Agôn, agôn, Agôn

Kolumni

Ilona Hongisto, Lahden laiturilla – kampus ja Kalifornia

Otteita ajasta

Richard Rorty (1931–2007)

Emeritus äänessä

Tapio Koski, Unto Tähtisen haastattelu

Kirjat

Mirja Hartimo, Fenomenologian kreikkalaisilla alkulähteillä
Antti Hautamäki, Valistunut mieltymys käytäntöön
Heikki A. Kovalainen, Miten elämä on ja ei ole ongelma
Kia Lindroos, Kuolemanpeliä kapitalismilla
Sanna Nyqvist, Kärsimyksen taide
Juhani Pietarinen, Sielun ja ruumiin liikutuksia