Lehti

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

Verkkotekstit

Ville Lähde, Pääkirjoitus

Friedrich Nietzsche, Kolmas postikortti

Sami Syrjämäki, Tiedustelu filosofian professoreille

Edvard Westermarck, Kirje Rolf Lagerborgille

Tuukka Tomperi, Konkreettinen humanismi ja tekemisen taito (laaja verkkoversio)

Ville Lähde, Kävelyn tutkimukseen harhautunut – Anne D. Wallacen haastattelu

Sisällys

Pääkirjoitus

Ville Lähde,  Pääkirjoitus

niin vai näin

Pentti Malaska, M. A. N. ja Wittgenstein
Pertti Julkunen, Editoinnista

n & n -haastattelu

Tere Vadén, Taiteilija Takatalo tramppaa

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

Tim Ingold, Ihmisluonnon rakennelmia

Kävely filosofiassa & runoudessa

Ville Lähde, Kävelykaleidoskooppi
Lauri Mehtonen, Rousseaun promenadi itseen
Chuck Dyke, Taivallusta takaniityllä
Tero Tähtinen, Vaeltelevat runot
Tapani Kilpeläinen, Arkipäivän tallustelu
Heikki A. Kovalainen, Thoreaun askeltava ajatus
Ville Lähde, Ilmakuvasta lapsen poluille
Friedrich Hölderlin, Kaksi runoa
Ville Lähde, Kävelyä kreivin aikaan
Yrjö Haila, Kallen kanssa tassutellessa
Ville Lähde, Metsä ei vastaa, jos se on mennyttä
Maria Valkama, Vaelluksen himoa
Harri Laakso, Matkalla Akaalle
Risto Koskensilta, Rantain outo olentokansa
Friedrich Nietzsche, Posti kulkee [ks. myös Kolmas postikortti]
Jarkko S. Tuusvuori, Pasteerauksesta

Edvard Westermarck

Olli Lagerspetz, Johdanto
Juhani Ihanus, Westermarck-kokoelma
Olli Lagerspetz & Kirsti Suolinna, Durkheim & Westermarck
Camilla Kronqvist, Kädenvääntöä moraalista
Antti Lepistö, Tiedesotia historian kentillä
Hannes Nykänen, Westermarcks evolutionära etik

Kolumni

Julia Honkasalo, Väkivallattomat kumoukselliset

Artikkeli

Lars Hertzberg, Argumentationsoptimism

Elokuvat

Tuukka Tomperi, Arkipäiväisen merkityksestä [ks. tekstin laaja verkkoversio]

Otteita ajassa

Jouni Avelin & Tapani Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Belt, Lähde & Salminen, Otteita ajasta
Sami Syrjämäki, Filosofia Suomen yliopistoissa [ks. Tiedustelu filosofian professoreille]
Risto Koskensilta & Lauri Polvivaara, Praktiikkaa
Timo Vuorio, Filosofien jälkiä
Petri Räsänen, Yritysten vastuusta

Kirjat

Markku Lehtimäki, Laiska ja huono vuosi
Matti Kamppinen, Ateismista
Toni Kannisto, Kant kirjeissä
Heikki Kujansivu, Representaatioista
Risto Koskensilta, Moraalia kokoillen