Lehti

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

Verkkotekstit

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Rauli Partanen & Aki Suokko, Talouskasvu resurssiniukkuudessa

Heikki Ikäheimo, Australialainen kiista filosofian hyödyllisyydestä

Pekka Mäkelä, Tarvitaanko Keynesin toista tulemista? [laaja verkkoversio]

Risto Koskensilta, Tyhjää nyhjästä

Sisällys

Pääkirjoitus

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

niin vai näin

Antti T. Oikarinen & Maija-Leena Kallela, Tragedia keisariajan Roomassa ja Senecan stoalainen paatos
Maria Valkama, Seneca ja tragedian kompositio

n & n -haastattelu

Tytti Rantanen, Outojen tilanteiden nainen. Haastattelussa Pilvi Takala

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

William James, Moraalinen vastine sodankäynnille

Kolumni

Jakke Holvas, Ekonomiakriittistä itsereflektiota eli Yle-pestiläisen pieni post doc

Artikkeli

Olli-Pekka Vainio, Luonteella on väliä. Johdatus hyveisiin ja niille pohjaavaan tietoteoriaan

Esseet

Aki Suokko & Rauli Partanen, Vallitseva talousteoria on neuvoton resurssiniukkuuden edessä
Fredrik Lång, Duchamps landskap?

Saksalaista kirjeenvaihtoa

Asko Nivala, ”Oleminen edeltää ajattelua”. Haastattelussa Manfred Frank
Johan L. Pii, Kirjeitä saksalaisen romantiikan sarastuksesta
Hegel, Hölderlin & Schelling, Kirjeenvaihtoa
Panu Turunen, Unelma kauneuden tuomasta vapaudesta (Friedrich Schiller, Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta)
Jarkko S. Tuusvuori, Köyhyyden filosofiasta (Ludwig Tieck, Elämän yltäkylläisyys)
H. K. Riikonen, Levertin, Goethe ja Koskenniemi. Reunamerkintöjä elämäkertaan
Jaakko Vuori, Hugo von Hofmannsthalin Kirjeestä
Hugo von Hofmannsthal, Kirje

Kolumni

Marjo Kaartinen, Antautuneista, keskitien kulkijoista

Dialektiikka, logiikka, elämä

Johan L. Pii & Antti Salminen, Titanomakhia dialektiikan juurilla. Esisokraattinen luonnonperusta liikkeessä
Susanna Lindberg, Elämän logiikka
Vesa Oittinen, Hegel ja negaation negaatio

Elokuvat

Tytti Rantanen, Mielen näkymättömät kristallimaisemat. Mara Mattuschkan haastattelu
Tytti Rantanen, Elokuvallisia ja -kuvattomia puutostiloja
Harri Laakso, Joen pienoismalli

Otteita ajasta

Tapani Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Saara Hacklin, Filosofian Kanye West? Simon Critchley ja tragedian filosofia
Jaakko Vuori, Sokraattinen dialogi®
Erika Laamanen, Eläimistä puhuminen
Tere Vadén, Happy End?
Jaakko Vuori, ”Torailevien ystävysten leikki” – Arvostelukyvyn kritiikistä
Heikki Ikäheimo, Australialainen kiista filosofian hyödyllisyydestä

Kirjat

Teemu Ikonen, Kritiikin valo välähtelee (Voltaire, Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa)
Tytti Rantanen, Kyvykkyyden ja kiusaantuneisuuden triptyykki (Marie NDiaye, Kolme vahvaa naista)
Pekka Mäkelä, Tarvitaanko Keynesiä taas kapitalismin pelastajaksi? (Keynes 2013. Toim. Paavo Järvensivu) [ks. laaja verkkoversio]
Jarkko S. Tuusvuori, Pomoseurasta johtajuushöttöön (Janne Virkkunen, Päivälehden mies & Mikael Pentikäinen, Luottamus)
Tapani Kilpeläinen, Kuolema ilmoittaa lehdessä (Christopher Hitchens, Kuolevaisuus)

Arkistosta

Dialektiikasta aikojen saatossa

Maria Valkama, Logiikan tieteen dialektinen vääntö (3/11)
Valkama, Hegel-seminaarissa (1/11)
Juha Sihvola, Aristoteleen retoriikasta (1/97)
Aristoteles, Retoriikka, I. kirja, 1. luku (1/97)
Heikki Mäki-Kulmala, Neuvostomarxismi ja dialektiikka (1/95)
Friedrich Nietzsche, Sokrateen ongelma (3/94)

Aiempaa Saksan-kirjeenvaihtoa

Toni Kannisto, arvio Kantin kirjeenvaihdosta (2/11)
Friedrich Nietzsche, Kaksi postikorttia (2/11)
Nietzsche, Kolmas postikortti (2/11)
Alexandre Kojève, Kirje Tran-Duc Thaolle (3/08)