Lehti

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Anna Ovaska, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

7 Anna Ovaska, Epävarmuuden puolesta – Siri Hustvedtin ruumiilliset mielet ja rajojen hauraus

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

15 Robert Epstein, Aivot vailla sisältöä
22 Renne Pesonen, Mitä tietokonemetafora tarkoittaa?

Ruumiillinen mieli

35 Heidi Haanila, Anne Salminen & Pii Telakivi, Maailmaan ulottuva minuus image
40 Laura Oulanne, Anna Ovaska & Pii Telakivi, Ruumiillinen mieli ja ruumiillistetut objektit – Haastattelussa Giovanna Colombetti [Engl. From the Embodied Mind…]
45 Samuli Björninen, Realismia aivotieteen ajassa – Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaani ja psykologisen realismin kirjallinen perinne image

Puheenvuoro

54 Frank Martela & Sanna Tirkkonen, Miten puhua hyvinvoinnista?

Kolumni

60 Reima Välimäki, Keskiajantutkijan vita activa

J. L. Austin ja sanoilla tekeminen

64 Risto Koskensilta, J. L. Austinin puheet, teot ja niiden seuraukset
75 Arto Laitinen, Tulkoon instituutio! Puheteot Searlen sosiaalisen ontologian perustassa image
84 Otto Ropponen, Oikeustiede ja puhetekojen teoria
89 Leena-Maija Rossi, Performatiivisuus ja sukupuolentutkimuksen kumous
95 Juha A. Vuori, Trumpin turvallisuuspuheteot image
103 Melisa Stevanovic, Keskustelunanalyysi ja Austinin perintö image

Julkinen viestintä

110 Jarkko S. Tuusvuori, Tieteen uutiset
118 Juho Rantala, ”Hengettömät rakit”

Elokuvat

122 Jarkko S. Tuusvuori, Ihastunutta vieroksuntaa (Hymyilevä mies) [laaja verkkoversio]
126 Tytti Rantanen, Elämää ja elektroerotiikkaa – Erkki Kurenniemen 1960-luvun kokeelliset lyhytelokuvat

Otteita ajasta

132 Jouni Avelin, Kuka nauraa?
133 Elina Halttunen-Riikonen, Kansalaiseksi kelpaamattomat – Julian Honkasalo Hannah Arendtista, rodullistamisesta ja hallinnasta
136 Noora Tienaho, ”En erota hahmoa kunnolla, kuulen vain äänen” (Kaija Saariaho, Only the Sound Remains)
138 Leena Romu, Suomalainen sarjakuva ajan kuvana ja kommentoijana
140 Ilona Laurikainen, Matkoilla neuvostojen ja vankileirien maassa

Kirjat

142 Reetta Eiranen, Kurotus narrativismin jälkeiseen aikaan (Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan, toim. Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen)
144 Panu Raatikainen, Kumoaako tiede vapaan tahdon? (Alfred R. Mele, Onko vapaa tahto illuusio? Dialogi vapaasta tahdosta ja tieteestä)
146 Jussi Backman, Spekulaation paluu (Quentin Meillassoux, Äärellisyyden jälkeen. Tutkielma kontingenssin välttämättömyydestä)
148 Marja Etelämäki, Keskustelunanalyysin metodista rajanvetoa (Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta, toim. Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm)
150 Jan Forsman, Tietoa etsimässä (Skeptisismi. Epäilyn ja etsimisen filosofia, toim. Malin Grahn-Wilder)

image