Lehti

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

Marke Ahonen, klassillisen filologian dosentti, Helsingin yliopisto

Jouni Avelin, kustannustoimittaja, Turku

Heidi Backström, kulttuurituottaja ja kirjoittaja, Helsinki

Samuli Björninen, FT, kirjallisuustieteen ma. yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Rimma Erkko, filosofian maisteri, Tampere

Ursula K. Le Guin (1929–2018), yhdysvaltalainen kirjailija,

Elina Halttunen-Riikonen, FM, Tampere

Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurin ja terveyden professori (ema.), Turun yliopisto, vieraileva tutkija, Taiteellisen tutkimuksen keskus, Taideyliopisto

Tommi Kakko, FT, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

Sirkka Knuuttila, dos. FT, LL, Helsingin yliopisto

Aino Kujari, opiskelija, Kerttulin lukio

Vesa Kyllönen, FT, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki

Oskar Lindholm, LK, Helsingin yliopisto

Pekka Louhiala, LT, PhD, lääketieteen filosofian ja etiikan professori, Tampereen yliopisto

Ville Lähde, tutkija, BIOS, Lempäälä

Joonas Martikainen, VTT, Helsingin yliopisto

Anna Ovaska, FT, tutkijatohtori, Koneen säätiö/Tampereen yliopisto

Riikka Papunen, TeM, näyttelijä-tutkija, Tampereen yliopisto

Tytti Rantanen, FM, päätoimittaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Luciana Rathsam, biologi, ympäristökysymyksiin erikoistunut brasilialainen tiedetoimittaja

Tarja Rautiainen-Keskustalo, musiikintutkimuksen professori, Tampereen yliopisto

H. K. Riikonen, FT, yleisen kirjallisuustieteen professori (emer.), Helsingin yliopisto

Pekka Sauri, Ph.D., Helsinki

Jyrki Siukonen, KuT, taiteilija, tutkija

Åsa Slotte, FT, filosofian tutkija, Åbo Akademi

Sami Syrjämäki, FT, runoilija, julkaisupäällikkö, Helsinki

Tuija Takala, tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto, käytännöllisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto

Sanna Tirkkonen, VTT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Heidelbergin yliopistosairaala

Jarkko S. Tuusvuori, Helsinki

Susanne Uusitalo, VTT, tutkijatohtori, TIAS & Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Turun yliopisto.

Lääketiede-teeman toimitus: Anna Ovaska

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Tytti Rantanen, Suostumuksesta saivartelun vaarat

n&n -haastattelu

6 Tytti Rantanen, Vaarallinen ja vihainen mutta pehmoinen – Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen tekee taidetta vammaispoliittisesti paremman maailman hyväksi

niin vai näin

12 Pekka Sauri, Losing My Religion 2.0
13 Sami Syrjämäki & Pekka Sauri, Jälkisanoja ideaalisuudesta

Ulkomaan kirjeenvaihtaja

16 Ursula K. Le Guin, Fiktion kantokassiteoria

Artikkeli

20 Joonas Martikainen, Poliittinen köyhyys toimijuuden kokemuksen murtumisena – Fenomenologinen lähestymistapa poliittiseen vapauteen ja sen ehtoihin image

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

32 Anna Ovaska, Näkymättömät kokemukset ja rakenteet – Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen
34 Luciana Rathsam, Pandemian kieltämisestä ja epätiedon tartuttamisesta
38 Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vanhushoivan sosiomateriaalisia tiloja kuuntelemassa
42 Sanna Tirkkonen, Normaalia ja epänormaalia rajaamassa – Foucault ja terveyden kriittinen tutkimus
50 Riikka Papunen, Kanssanäyttelijä proteesina – Tuen vastavuoroisuus näyttämöllä image
63 Åsa Slotte, Har medicinen glömt bort vad det betyder för oss att bli sjuka? – Om etikens och berättelsens roll i förståelsen av sjukdom
72 Marja-Liisa Honkasalo, Kansanparannus, biolääketiede ja kulttuurinen omiminen
78 Samuli Björninen, Kertomus, kuoleminen ja hyvinvointi
83 Tuija Takala, Bioetiikka – Elämänetiikkaa soveltavan eetikon silmin
88 Marke Ahonen, Filosofia ja hippokraattinen lääketiede
98 Pekka Louhiala & Oskar Lindholm, Mihin hoitopäätökset perustuvat? image
105 Susanne Uusitalo, Eettisiä näkökulmia päihderiippuvuudesta toipumisen tutkimukseen ja sen vaikutuksiin image

Kolumni

118 Heidi Backström, Neiti Ajan tylsä ystävä

Elokuva

120 Tytti Rantanen, Cecelia Condit, Hannah Wilke ja murhamieli – Kriittiset ruumiit liikkuvassa kuvassa, osa I

Otteita ajasta

126 Jouni Avelin, Talouskuripolitiikan opponentti
127 Tommi Kakko, Harrastelijamaalarin huolet
130 Elina Halttunen-Riikonen & Tytti Rantanen, Otteita puhdetöiden ja raittiuden ajasta

Kaikuja koulusta

131 Aino Kujari, Søren Kierkegaard ja eksistentialismi

Kirja-arviot

134 Rimma Erkko, Kenen normaali? – Tutkimus hulluuden häilyvästä käsitteestä (Anna Kinnunen, Johtolankoja hulluuteen. Tutkimus mielen sairastamiseen kytkeytyvistä kulttuurisista käsityksistä)
136 Vesa Kyllönen, Sproingahtavaa poikakirjallisuutta (David Foster Wallace, Päättymätön riemu)
138 Sirkka Knuuttila, Kun nyrkki avautuu – Satiirin ja ystävyyden mahti (Thomas Bernhard, Halvallasyöjät. Wittgensteinin veljenpoika)
140 Jyrki Siukonen, Analoginen loikka äärettömään (Nicolaus Cusanus, Oppineesta tietämättömyydestä)
142 H. K. Riikonen, Uusia aatteita Turussa 1800-luvun alussa (Jukka Sarjala, Turun romantiikka. Aatteita, lukuvimmaa ja yhteistoimintaa 1810-luvun Suomessa)

image