Lehti

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

Kesänumeron alkuhaastattelussa taiteilija Pilvi Takala kertoo uppoutumisestaan vartijoiden työhön. Numerossa palataan myös moraalifilosofi Mary Midgleyn (1919–2018) edelleen ajankohtaiseen klassikkoesseeseen, joka erittelee kriittisesti eläimellisyyden käsitettä länsimaisessa kulttuurissa.

HARMAA-hankkeen johdolla toteutetun toisen teemapaketin tutkimusartikkeleissa Erika Ruonakoski puntaroi epäsuoran filosofian mahdollisuuksia yhteiskunnallisessa ajattelussa ja Ville Hämäläinen erittelee Søren Kierkegaardin suosimaa epäsuoraa kommunikaatiota. Kokonaisuus sisältää myös filosofisen ajattelun kokemuksellisiin ja intuitiivisiin puoliin paneutuvia esseitä sekä kaksi filosofian ja taiteen limityksiä tutkailevaa dialogia ja kokeellisia ajatusharjoituksia. Teeman visuaalisesta ajattelusta vastaa taiteilija Pauliina Mäkelä, joka on myös suunnitellut numeron kannen.

Tuomas Aitonurmi, kirjoittaja

Aurora Ala-Hakula, kirjoittaja

Sofia Blanco Sequeiros, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Lari Hokkanen, tutkimuskoordinaattori, Demos Helsinki, VTM, Helsingin yliopisto

Eeva Houtbeckers, KTT, erikoistutkija,Turun yliopisto

Ville Hämäläinen, väitöskirjatutkija,Tampereen yliopisto

Tommi Kakko, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Reijo Kupiainen, FT, yliopistonlehtori,Tampereen yliopisto

Marja Lahelma, FT, taidehistorioitsija, Helsinki

Otso Latva-Somppi, maisteriopiskelija, Universität Potsdam

Ville Louekari, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Ville Lähde, FT, tutkija, Lempäälä

Katie McDougall, itsenäinen kuraattori, Kööpenhamina / UK

Päivi Mehtonen, kirjallisuudentutkija, dosentti, Tampere

Sini Mononen, FT, Helsinki

Harri Mäcklin, FT, Helsingin yliopisto

Anna Ovaska, FT, tutkijatohtori,Tampereen yliopisto

Laura Piippo, FT, dosentti,Tampereen yliopisto

Irina Poleshchuk, PhD, dosentti, Jyväskylän yliopisto, HARMAA-projekti

Hanna-Riikka Roine, FT, tutkijatohtori,Tampereen yliopisto

Erika Ruonakoski, filosofian dosentti, projektijohtaja, Helsingin yliopisto, HARMAA-projekti

Ville-Pekka Sorsa, dosentti, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto

Esko Suoranta, FM, Tampereen yliopisto

Salla Tuomivaara,YTT, tutkijatohtori, Turun yliopisto, yleinen historia

Tommi Uschanov, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Jaakko Vuori, apurahatutkija, HARMAA-projekti

Kari Väyrynen, FT,YTL, filosofian dosentti, Oulun yliopisto

Eläimellisyys-teeman toimittajat: Ville Lähde ja Salla Tuomivaara

Epäsuora filosofia -teeman toimittajat: Kaisa Kortekallio, Pauliina Mäkelä, Irina Poleshchuk, Erika Ruonakoski ja Jaakko Vuori

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Kaisa Kortekallio, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Sini Mononen, Toimia toisin – Pilvi Takalan Valvonnan alla on interventio vartijoiden kulttuuriin

Eläimellisyys

13 Salla Tuomivaara, Me olemme eläimiä, mutta eläin ei ole sitä mitä kuvittelemme – Mary Midgleyn uraauurtava eläinkäsitysten kritiikki
17 Mary Midgley, Eläimellisyyden käsite – Filosofia, etiikka ja eläinten käyttäytyminen

Kolumni

41 Eeva Houtbeckers, Toimeentulon kulttuurinen muutos kestävyysmurroksessa – Muistiinpanoja työn etnografiasta

Artikkeli

45 Reijo Kupiainen, Tiedollinen luottamus – Voimmeko luottaa muilta saamaamme tietoon? image

Epäsuora filosofia

55 Erika Ruonakoski, Epäsuoran filosofian mahdollisuudet – Tiennäyttäjinä Søren Kierkegaard ja Christine de Pizan image
71 Erika Ruonakoski, Katso kaaosta – Äärimmäisen Myönteisyyden Kuningatar puhuu
79 Päivi Mehtonen, Ilmestyksinä toteutuva ajattelu, Boëthiuksesta Christine de Pizaniin
87 Ville Hämäläinen, Epäsuorasta kommunikaatiosta, suoraan – Søren Kierkegaardin kommunikaation teoria ja käytäntö image
98 Aurora Ala-Hakula & Jaakko Vuori, Essee feministisenä utopiana – Keskustelu Aurora Ala-Hakulan kanssa
103 Irina Poleshchuk, Huolehtiva ajattelu – Toimijaverkkoteoria ja huolenpidon etiikka haasteina filosofisen ajattelun etiikalle
110 HARMAA, Ajatusharjoituksia I–II
114 Essi Varis, Hitaiden kuvien äärellä – Keskustelu Pauliina Mäkelän kanssa
120 Harri Mäcklin, Kuinka nähdä arvoitus ratkaisematta sitä – Huomioita esteettisen uppoutumisen fenomenologiasta

Taide

128 Katie McDougall, Yhteenkuulumisen hetkiä

Kolumni

132 Hanna-Riikka Roine, Laura Piippo, Ville-Pekka Sorsa & Esko Suoranta, Miksi demokratian kuvittelu on tärkeää, mutta vaikeaa?

Elokuva

134 Aurora Ala-Hakula, Kamerakynä ei kirjoita postikortteja – Katsaus audiovisuaalisen esseistiikan mahdollisuuksiin

Otteita ajasta

140 Ville Louekari, Ideoiden sota
144 Otso Latva-Somppi, Luonnon hämärästä hengen päivänvaloon – ja takaisin?
146 Tommi Kakko, Halvan sähkön aika
148 Lari Hokkanen, Selittävä tekijä – Ihmistieteellinen tutkimus ja tutkijat lavalla

Arviot

150 Anna Ovaska, Feministinen pedagogiikka nyt (Aino-Maija Elonheimo, Sari Miettinen, Hanna Ojala ja Tuija Saresma (toim.), Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka)
152 Tuomas Aitonurmi, Osattomuuden musta sointi (Marja Kyllönen, Vainajaiset)
154 Sofia Blanco Sequeiros, Auringonlaskuista autiomaahan (Aino Frilander, Los Angeles -esseet)
156 Kari Väyrynen, Pedagogiikasta – Kantin filosofiaa yleistajuisimmillaan (Immanuel Kant, Pedagogiikasta)

image