Lehti

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Kuusi totuutta totuudesta

Päivi Mehtonen, Totuuden alkuperät keskiajalla
Reijo Kupiainen, Heidegger ja totuus paljastumisena
Erna Oesch, Totuus ja metodi hermeneutiikassa
Mikko Lahtinen, Gramsci totuudesta ja vallasta
Samuli Kaarre, Foucault: historian, totuuden ja vallan filosofi
Sami Pihlström, Putnamin episteemisestä totuuskäsityksestä

Tekniikan filosofia

Vesa Jaaksi, Tekniikka ja olemisen paluu: suomentajan johdanto
Martin Heidegger, Tekniikan kysyminen
Martin Heidegger, Paluu

Kolumnit

Juha Siltala, Ajattelutilan säilyttämisestä
Heikki Patomäki, Paluu vuosisadan vaihteeseen?
Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Haastattelu

Marjo Kylmänen ja Tapio Mäkelä, Terry Eagletonin haastattelu

Opettamisen filosofia

Veli-Matti Värri, Menonin paradoksi ”neliulotteisessa” kasvatustodellisuudessa
Mika Saranpää, Suomentajan johdanto isokraattiseen mainoksen taitoon
Isokrates, Sofisteja vastaan

Otteita ajasta

Päivi Rantanen, Eurokuntoisia rotusuomalaisia
Marjo Kylmänen, Sukupuolieron filosofia
Mika Ojakangas, Filosofian manifesti

Kirjat

Luc Ferry, Uusi ekologinen järjestys (Heikki Mäki-Kulmala)
Roland Barthes, Tekijän kuolema — tekstin syntymä
Barthes, Tekstin hurma
(Mika Vuolle)
Philippe Lacoue-Labarthe, Etiikasta: Lacan ja Antigone (Tommi Wallenius)
Paul Virilio, Katoamisen estetiikka (Reijo Kupiainen)
Didier Eribon, Michel Foucault
David Macey, The Lives of Michel Foucault
(Juha Varto)
Peter Eisenhardt ja muut (toim.), Modern Concepts of Existentialism
Kari Palonen, Politik als Vereitelung
(Olli-Pekka Lassila)
Jan-Otto Andersson ja muut, Hyvinvointivaltio ristiaallokossa
Tuovi Allén ja muut (toim.), Täyskäännös? Taloutemme valintojen edessä
Jari Heinonen, Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan
Pekka Parkkinen, Sukupolvien perinnöt Suomessa
(Juha Romppanen)
Kirsi Ailus ja muut, Etiikka, laatu, valinnanvapaus: terveydenhuollon tulevaisuus (Päivikki Koponen)
Humanismin paluu tulevaisuuteen: komiteamietintö (Mikko Lahtinen)
Jaana Venkula, Tiedon suhde toinintaan
Venkula, Tiede, etiikka, viisaus
(Yrjö Uurtimo)
Pirkko Pitkänen (toim.), Näkökulmia elämänkatsomuksen muodostamiseen (Mikko Lahtinen)
Arja Jokinen ja muut, Diskurssianalyysin aakkoset (Päivi Rantanen)
Veijo Teittinen, Vangin filosofia (Juha Varto)
Mircea Eliade, Ikuisen myytin paluu (Juha Varto)
Pierre Klossowski, Roberte, tänä iltana (Juha Varto)

Takakannen klassikko

Platon, Neljä runoa

 

LOPPUUNMYYTY