Lehti

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Niin vai näin

Matti Luoma, Karkotettu pyhä palaa takaisin: Venäjän ja Intian filosofian vertailua

von Wright

niin & näin haastattelee akateemikko G. H. von Wrightiä
Matti Sintonen, von Wrightin tuotannosta

Hélène Cixous, Sorties

Spinoza

Baruch de Spinoza, Kirje Jarig Jellesille & Kirje Henry Oldenburgille
Vesa Oittinen, Spinozistinen dialektiikka
Juhani Pietarinen, Spinozan Etiikan suomennos tuottaa iloa
Vesa Oittinen, Kommentti edelliseen

Opettamisen filosofia

Jussi Kotkavirta, Filosofian opettaminen ja ajatuksellinen suunnistautuminen
Mika Saranpää, ”Jos ne ei olisi opettamisen objekteja…”

Kirjailijat ja filosofia

Jyrki Kiiskinen, Mitä sokeat näkevät?
Anni Sumari, Sukupolvien lunta

Positioita

Sirkku Hellsten, Toimintamahdollisuudet ja oikeudenmukaisuus
Petri Koikkalainen, MacIntyren aristotelinen etiikka
Mikko Lahtinen, Filosofi pesukoneessa

Tieteen filosofia

Ari Peuhu & Raimo Tuomela, Onko maailma pelkkää ainetta?

Filosofia ja kirjallisuus

Jan Blomstedt, Luonto Leopardin silmin
Jyrki Vainonen, Todellisuus riittää – Peter Handken tuotannosta

Kirjat

Jouko Turkka, Häpeä: vaellusromaani (Olli Löytty)
P. Berger & T. Luckmann, Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen (Riitta Koikkalainen)
Jorma Sipilä & Arto Tiihonen (toim.), Miestä rakennetaan (M.G. Soikkeli)
Leena Oulasvirta (toim.), Julkisen toiminnan eettisiä kysymyksiä (Ari-Veikko Anttiroiko)
Veikko Litzen, Keskiajan kulttuutihistoria (Päivi Mehtonen)
Giorgio Vasari, Taiteilijaelämänkertoja Giottosta Michelangeloon (Reijo Kupiainen)?

Martin Heidegger, Peltotie

Takakannen klassikko

Hesiodos, Runo