Lehti

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Kolumni

Heikki Mäki-Kulmala, E. Saarinen ja pinnallisuuden sietämätön raskaus

Gadamer ja hermeneutiikka

Jarkko S. Tuusvuori, Suomentajan esipuhe
Hans-Georg Gadamer, Käsitehistoria ja filosofian kieli
Erna Oesch, Hermeneutiikka – tietoteoriaa vai ymmärtämisen ontologiaa

Oikeus ja moneus

Simo Vehmas, Kehitysvammaisen lapsen oikeus elämään
Eerik Lagerspetz & Simo Vihjanen, Armosta ja oikeudesta
Vesa Talvitie, Psyyke polyfoniana

Husserl ja intentionaalisuus

Juha Varto, Intentionaalisuus-käsitteen merkitys ja vaikutus länsimaisessa filosofiassa, erityisesti logiikan historiassa
Kimmo Jylhämö, Edmund Husserl ja fenomenologian idea
Juha Himanka, Vanhan ajan filosofiaa uudessa kuosissa: lukuvihje Fenomenologian ideaan

Opettamisenfilosofia

Jukka Tavi, Opettamisen ja auktoriteetin ongelma
Juha Varto, Lapset ja filosofian opettamisen umpikuja

Otteita ajasta

Juha Suoranta, Juho A. Hollon neljä elämää
Juha Holma, Mikä ihmeen Faustin uni?
Jussi Kotkavirta, Teon käsite Hegelillä

Kirjat

Matti Viikari: Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta (Pekka Kaunismaa)
John Locke: Tutkielma hallitusvallasta. Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta (Petri Koikkalainen)
Friedrich A. Hayek: Tie orjuuteen (Pekka Kosonen)
Veikko Launis (toim.): Lääkintä- ja hoitoetiikka
Pekka Louhiala (toim.): Lääketiede ja filosofia
(Reijo Kupiainen)
Umberto Eco: Miten käy — Pakinoita arkipäivän aiheista (Mikko Lahtinen)
Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa (toim.): Mitä on valistus? (Eero Ojanen)
Jaana Venkula: Arki ja tieteellinen ajattelu (Yrjö Uurtimo)
Jaana Hallamaa: The Prisms of Moral Personhood. The Conception of a Person in contemporary Anglo-American Ethics.
Ilkka Kantola: Probability and Moral Uncertainty in Late Medieval and Early Modern Times.
Sammeli Juntunen: Der Begriff des Nichts bei Luther in den Jahren von 1510 bis 1523
(Jarkko S. Tuusvuori)

Ohjeita kirjoittajille
netn: niin & näin verkossa

Takakannen klassikko

Ksenofanes, Fragmentteja

 

LOPPUUNMYYTY