Lehti

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Olli Lagerspetz, Kommentti Arne Nevanlinnalle
Leena Krohn, Vastine Arne Nevanlinnalle – Te lyötte minut ällikällä
Arne Nevanlinna, Menivätkö tavoitteet ja keinot sekaisin
Vesa Oittinen, Onko filosofia Kantin mukaan tietoa?
Pasi Pyöriä & Hannu Piiroinen, Lopun ajan profeetat, Alan Sokal ja muut vakavamieliset
Risto Niemi-Pynttäri, Oliko Pyykön jutussa kyse avauksesta suomen kielen olemisen hermeneutiikkaan?
Vielä Sokalista

Aristoteleen suomennoksista

Mikko Lahtinen, Alkusanat
Teivas Oksala, Aristoteleen Poetiikan kolmas tuleminen
Juhani Sarsila, Vivat ars oratoria et moriatur, nisi bene vixerit!
Kari Palonen, Käännösfenno-maniaa: poliittinen poistettu Politiikasta
Maija Kallinen, Fysiikka: Aristotelisen luonnonopin perusteet
Osmo Pekonen, Mihin metafysiikkaa enää tarvitaan?

Michèle Barretin haastattelu

Kaisa Luoma, Johdanto Michèle Barretin haastatteluun
Kaisa Luoma, Michèle Barretin haastattelu

Modernin ja postmodernin joukot

Jaakko Husa & Juha Suoranta, Bruno Latour – modernin ja postmodernin tuolla puolen
Markus Lång, Väkivallan ruumiinavaus

Opettamisen filosofia

Raimo Silkelä, Tunteiden filosofinen ongelma

Väitöskirja suomalaisesta kulttuurifilosofiasta

Pekka Ruoho, Mikko Salmelan haastattelu

Kielestä, maailmankaikkeudesta ja musiikista

Ismo Koskinen, “Speech is the best show man puts on”
Benjamin Lee Whorf, Hopi-intiaanien maailmankaikkeuden malli
Anneli Arho, Kuvia musiikista

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Kirjat

Jukka Tuomisto ja Raija Oksanen (toim.): Urpo Harva: Filosofi, kasvattaja, keskustelija
Mikko Salmela, Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata
(Sami Pihlström)
Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen (toim.): Biovallan kysymyksiä. Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta (Jarkko S. Tuusvuori)
Mirja Hiltunen & Olli Mannerkoski (toim.): Synestasia – onko taiteilla väliä (Markus Lång)
Carl Schmitt: Poliittinen teologia (Jouni Vauhkonen)
Olli Stålström: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu (Pekka Wahlstedt)
Terhi Pursiainen: Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi. Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista katsomuksista, lähteistä ja vaikutteista.
Jussi Nuorteva: Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista
 (Jarkko S. Tuusvuori)
Georg Simmel: Rahan filosofia (Tapani Laine)
Olli Tammilehto: Maailman tilan kootut selitykset (Ville Lähde)
Leena Vilkka: Oikeutta luonnolle. Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta (Ville Lähde)

Takakannen klassikko

Mikko Leinonen, Maksimaalista musiikkia

 

LOPPUUNMYYTY