Lehti

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Leibniz – tiedon valohämyä, portaita ja taiteellista olemusta

Markku Roinila, G. W. Leibnizin tiedon portaat Johdatus kirjoitelmaan Meditationes de cognitione, veritate et ideis (1684)
Gottfried Wilhelm Leibniz, Mietiskelyjä tiedosta, totuudesta ja ideoista
Päivi Mehtonen, Poimintoja filosofisen valohämyn historiasta
Jyrki Siukonen, Tyhmä kuin maalari? Leibniz ja taiteellisen tiedon olemus

Kilpikonnasaaren filosofiaa: Richard Rortyn haastattelu

Kilpikonnasaari
Jarkko S. Tuusvuori, American Philosophy X
Risto Kunelius, Filosofia tänään: Kumousta odoteltaessa – Richard Rortyn haastattelu

Pragmatismin valtakunnan historiaa

Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori, 1800-luvun filosofiset renessanssit Yhdysvalloissa
Erkki Kilpinen, Sami Paavola & Mats Bergman, Kriittisiä merkintöjä klassisen pragmatismin perinnöstä
Sami Pihlström, Kun analyyttinen filosofia amerikkalaistui

Kommunitarismi ja kansakunta

Sirkku Hellsten, Amerikkalainen kommunitarismi ja ’kolmas poliittinen tie’ 
Heta Gylling, Yhdenlaista liberalismia ja monenlaista kommunitarismia
Petri Koikkalainen, Leo Strauss ja Amerikka filosofisena kansakuntana
Putte Wilhelmsson, Amerikkalainen yhteisö

Yhdysvaltain kilpakentät

Raimo Väyrynen, Amerikkalainen akateeminen kulttuuri
Anne Eskelinen, Yhdysvaltain mahdoton mahtiasema
Jarkko S. Tuusvuori, Markku Henriksson haastattelussa – Rajamaan filosofia

Amerikkalaisia amerikkakuvia

Veijo Hietala, ”I believe in America”. Hollywood-terapiaa amerikanismin kriiseihin
Tuija Modinos, Amerikka toisin: Ladies first!
Jarkko S. Tuusvuori, Taka-ajatuksia. (Dis)United States of a Merry Car
Heikki Raudaskoski, Melville, Pynchon ja Amerikan napa

Eurooppalaisia välähdyksiä rapakon tuolle puolen

Jarkko S. Tuusvuori, Eurooppalaisten Amerikka-käsityksistä
Juha Hurme, Ammatti: Oklahoman ulkoilmateatterin teknillinen työntekijä
Jakke Holvas, Suihkumoottorin toimintaperiaate: Baudrillard ja Amerikka orgioiden jälkeen

Väitöshaastattelut ja kirjat

Milla Törmä, Pauline von Bonsdorffin haastattelu
Milla Törmä, Pohdintoja hyvästä elinympäristöstä
Jarkko Tontti, Panu Minkkisen haastattelu
Jarkko Tontti, Oikeutta filosofiaan

Kirjat

Lauri Rauhala: Ihmisen ainutlaatuisuus (Veli-Matti Värri)
Christopher Want & Andrzej Klimowski: Kant vasta-alkaville ja edistyville
Richard Appignanesi & Chris Garrat: Postmodernismi vasta-alkaville ja edistyville
(Sami Syrjämäki)

Takakannen klassikko

Mikko Leinonen, Ecce homo! (eli eräs katsomus ihmisestä)

 

 

LOPPUUNMYYTY