Lehti

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Onko Suomi demokratia?

niin vai näin

Tommi Uschanov, Oliko Marx filosofi? Filosofian väitetystä normatiivisuudesta
Markus Lång, Mielettömiä odotuksia eli filosofiaa sanasta sanaan? Vastine lis. Vehkavaaralle
Tommi Vehkavaara, Ideoiden selkeyttämisen puolesta – kommentteja Markus Långin vastineeseen

Artikkelit

Hannu Laerma, Filosofian laukaisema psykoottinen mania
Timo Klemola, Filosofian harjoitus – harjoituksen filosofia

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opetus

Pekka Elo & Tommi Paalanen, Filosofia ja elämänkatsomustieto reaalin ylioppilaskirjoituksissa
Esimerkkivastaukset palkituilta yo-kirjoittajilta
Pekka Elo, Nuoret filosofit Olympian kisoissa
Tuukka Tomperi, Filosofia ja elämänkatsomustieto opetussuunnitelmissa
Lukion opetussuunnitelman perusteet
Jari Keinänen, Ajattelun taidot, yleissivistys ja filosofian opetuksen kehittäminen

Kolumni

Arne Nevanlinna, Meidän kello

Hermeneutiikka

Jarkko Tontti, Hermeksen viesti
Erna Oesch, Hermeneutiikka tiedonalueiden järjestelmässä Dannhauerista Schleiermacheriin
Juha Varto, Hermeneutiikka ja historismi: Kaksi vuosisadanvaihdetta
Jarkko Tontti, Sinne ja takaisin – Hermeneuttisen filosofian seikkaulut 1900-luvulla
Ismo Nikander, ”Oikea tapa tulla kehään” – Esipuhe Gadamer-suomennokseen
Hans-Georg Gadamer, Ymmärtämisen kehästä
Jarkko S. Tuusvuori, Emilio Betti – suomentajan alkusanat
Emilio Betti, Onnistuneen tulkinnan esteitä
Emilio Betti, Hermeneutiikka henkitieteiden yleisenä menetelmäoppina
Kimmo Jylhämö, Miksi hermeneutiikan leikki pitää ottaa vakavasti? – Suomentajan esipuhe esipuheeseen
Hans-Georg Gadamer, Esipuhe toiseen painokseen
Jarkko Tontti, Paul Ricœur ja dialektinen hermeneutiikka – suomentajan esipuhe
Paul Ricœur, Eksistenssi ja hermeneutiikka
Juhani Vähämäki, Gianni Vattimo – Suomentajan alkusanat
Gianni Vattimo, Rationaalisuuden rekonstruktio

Kirjat

Sami Syrjämäki, Syksyn kirjasatoa
Timo Kaitaro, Runous, raivo, rakkaus. Johdatus surrealismiin (Juha Himanka)
Rauno Huttunen, Hannu Heikkinen, Leena Syrjälä (toim.), Narrative Research: Voices of Teachers and Philosophers (Ilmari Kortelainen)
Kari Immonen ja Maarit Leskelä-Kärki, Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen (Jussi Parikka)
Merja Laitinen ja Johanna Hurtig, Pahan kosketus. Ihmisyyden ja autenttisuuden varjojen jäljillä (Antti Immonen)

 

LOPPUUNMYYTY