Lehti

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

Verkkotekstit

Ville Lähde, Pääkirjoitus

Elokuva

Shigehiko Hasumi, Fiktio ja ’esittämättömissä oleva’ – Kaikki elokuvat ovat vain toisintoja mykkäfilmeistä 
Jaakko Belt, risto Koskensilta & Jarkko S. Tuusvuori, Ohjaaja Weerasethakul ottaa kantaa
Belt, Koskensilta & Tuusvuori, Sodankylä iänikuisesti

Varia

Marcelo Dascal, Ihmisten erilaisuuden haaste ja kommunikaation etiikka
Ilkka Lindstedt, Uskontokritiikki arabialais-islamilaisessa maailmassa 800–900-luvuilla
Tapani Laine, Toisena henkii itä (laaja verkkoversio)
Antti Salminen, Mitä Breivik merkitsee?

Sisällys

Pääkirjoitus

Ville Lähde, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

Belt, Koskensilta & Tuusvuori, Ohjaaja Weerasethakul ottaa kantaa

Epistemologia

Timo Vuorio, Mitä empirismin jälkeen?
W. V. O. Quine, Naturalisoitu epistemologia
Donald Davidson, Käsitteellisen skeeman ideasta
Richard Rorty, Syystäkin kadonnut maailma
Timo Vuorio, Rorty elävien filosofien kirjoissa

Kolumni

Jaana Kuusipalo, Feminismi ja tasa-arvo

Venäläisestä ajattelusta

Tapani Laine, Venäläisen filosofian historiaa  [ks. laaja verkkoversio]
Tiina Kartano, Pavel Florenskin pyörteissä
Pavel Florenski, Polkuja ja tihentymiä
Vesa Oittinen, Professori Artemjova Venäjän valistuksesta

Kolumni

Petter Korkman, Jatkuva valistuksen kamppailu

Artikkelit

Markku Roinila. Marcelo Dascalin pluralismi
Marcelo Dascal, Erilaisuus ja kommunikaatio
Peter Thomas, ’Subjektin’ nykyaika
Ilkka Lindstedt, Islam-kritiikki keskiajalla

Marxin & Engelsin uusi tuleminen

Marcello Musto, MEGA-hanke
Andrei Maidanski & Vesa Oittinen, Marcello Musto toisesta Marxista

Elokuvat

Belt, Koskensilta, Tuusvuori, We’ll Always Have Sodankylä

Otteita ajassa

Jouni Avelin & Tapani Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Jarkko S. Tuusvuori & Tere Vadén, Otteita ajasta
Jaakko Belt, SuomiAreenalta
Antti Salminen, Mitä Breivik merkitsee?

Kirjat

Päivi Mehtonen, Ensyklopedinen minä
Mika Pantzar, Kaalihuijausta haistelemassa
Maria Valkama, Hegelin dialektinen keitos
Jaakko Belt, Fenomenologian alkeita
Olli Herranen, Palkkatyön kriisissä
Heikki Kujansivu, Narratiiviset notkahdukset