Lehti

niin & näin 3/20

Kieli

Hannele Dufva, emeritaprofessori, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Ulla-Maija Forsberg, professori, johtaja, Kotimaisten kielten keskus

Elina Halttunen-Riikonen, FM, Tampere

Jussi Haukioja, professori, Norjan teknillis-luonnontieteellinen yliopisto

Vesa Heikkinen, suomen kielen dosentti, tekstintutkija ja tietokirjailija, Helsinki

Lars Hertzberg, filosofian emeritusprofessori, Åbo Akademi

Tiia-Mari Hovila, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Tommi Kakko, FT, Aalto-yliopisto

Polaris Koi, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Meri Koivusalo, kansainvälisen terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Taru Kolehmainen, tutkija (el.), Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimisto

Kaisa Kortekallio, FT, Helsingin yliopisto

Risto Koskensilta, päätoimittaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Suvi Kuokkanen, tutkijatohtori (tieteiden ja aatteiden historia), Oulun yliopisto

Kaisa Kärki, postdoc, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto

Leigh Claire La Berge, apulaisprofessori, Borough of Manhattan Community College, New York

Klaus Laalo, suomen kielen professori, Tampereen yliopisto

Carlos Lievonen, filosofian opiskelija, Helsingin yliopisto

Simo Määttä, käännöstieteen apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Hannu Nuotio, Helsinki

Anna Ovaska, päätoimittaja, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

David Panos, taiteilija, elokuvantekijä, Lontoo

Mika Perälä, dosentti, filosofian yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, YTL:n jäsen

Laura Piippo, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

David Roberts, toimittaja, Seattle

Hanna-Riikka Roine, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Eero Salmenkivi, dosentti, filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Unto Satan, FM, vapaa tutkija, Tampere

Salla Siira, abiturientti, Helsingin kuvataidelukio

Ulla Tiililä, dosentti, erityisasiantuntija, Kotimaisten kielten keskus

Tuukka Tomperi, KT, tutkija, Tampereen yliopisto

Jarkko S. Tuusvuori, Helsinki

Sonja Vanto, FM, Turku

Thomas Wallgren, filosofian professori, Helsingin yliopisto

Matthew C. Wilson, tutkija, elokuvantekijä, kuvataiteilija, Amsterdam/Helsinki

Sebastian Winkels, elokuvaohjaaja, Berliini

Kieli-teeman toimittajat: Risto Koskensilta & Anna Ovaska

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Risto Koskensilta, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Risto Koskensilta, Ihmisten välisten suhteiden tutkija – Nick Enfieldin haastattelu [in English]

Ulko- ja sisämaailmankirjeenvaihtajat

15 David Roberts, Ilmastonmuutoksen ja koronakriisin pelottavin puoli
20 Thomas Wallgren, Juhlaluento: Modernin kriisi – järjen voima

niin vai näin

29 Laura Piippo & Hanna-Riikka Roine, Kirjallisuudesta ja sen lukijoista digitaalisissa ympäristöissä

Kolumni

36 Meri Koivusalo, Pandemian politiikasta

Kieli

41 Risto Koskensilta & Anna Ovaska, Johdatukseksi teemaan
41 Lars Hertzberg, Mitä on kieli?
45 Risto Koskensilta, Kielellisen merkityksen tähdellisyydestä
50 Hannele Dufva, Miten kieltä osataan? – Toimintaa kielen verkostoissa
56 Jarkko S. Tuusvuori, ”Suomea pitää ajatella myös vieraana kielenä” – Kaisa Häkkisen haastattelu [ks. laaja versio]
63 Taru Kolehmainen, Suomen kielen tie normitetuksi kirjakieleksi
67 Vesa Heikkinen, Pistotien päästä politiikkaa pärehtimään
71 Simo Määttä, Syrjivän kielenkäytön rajoilla – Vihapuheen performatiivisuus funktionalistisen kielentutkimuksen näkökulmasta image
79 Ulla Tiililä, Kieltä ei ehkä ole, mutta kieli on kaikki – Kielikäsitykset ja yhteiskunnan kehittämisen ongelma
81 Ulla-Maija Forsberg, Kielet kohtaavat: tapaus Stadi
85 Jussi Haukioja, Miten sanat viittaavat, ja miten sitä pitäisi tutkia?
87 Tommi Kakko, John Wisdomin arkikielen filosofia
93 Anna Ovaska, Kivun kielestä – Kielen rajat ja kommunikaatio
99 Klaus Laalo, Lapsenkielen taivutuserikoisuudet paljastavat suomen taivutusjärjestelmän ongelmakohtia image

Artikkeli

103 Tiia-Mari Hovila, Filosofian kahtiajako? – Analyyttisen ja mannermaisen filosofian institutionaaliset tekijät image

Elokuva

114 Leigh Claire La Berge, Sebastian Winkels, David Panos, Matthew C. Wilson & HT Nuotio, Elokuvan etsimessä talouden kieli

Ylioppilaskirjoitukset

120 Mika Perälä & Eero Salmenkivi, Käskysanat ja ajattelun taidot filosofian ylioppilaskokeessa
126 Mika Perälä & Eero Salmenkivi, Filosofian reaalikoe, kevät 2020
127 Salla Siira, Yo-koevastaus

Otteita ajasta

128 Unto Satan, Aasinsilta
129 Polaris Koi & Kaisa Kärki, Toimijuuden tutkimus monitieteisessä lukupiirissä
132 Elina Halttunen-Riikonen, Sanojen risteyksissä
133 Tommi Kakko, Sadistinen keskustelukulttuuri

Kirjat

136 Suvi Kuokkanen, Tarkkailla ja hallita – antiikin ohjeita terveyden hoitamiseen (Marke Ahonen, Galenos. Lääkärin kirjoituksia sielusta)
138 Tuukka Tomperi, Kuvakirjan kyydissä maailmaa ihmettelemään (Jukka Laajarinne & Mari Luoma, Mahdottoman suuri puu. Tarina äärettömästä)
140 Carlos Lievonen, Yhteiskunnan mieli ja sairaus (Jarno Hietalahti & Mika Pekkola, Terapiaa mielipuoliselle maailmalle. Erich Fromm ja radikaalihumanismin lupaus)
142 Kaisa Kortekallio, Upoksissa ilmakehässä (Emanuele Coccia, Kasvien elämä. Sekoittumisen metafysiikkaa)

image