Lehti

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

Maija Aalto-Heinilä, dosentti, oikeusfilosofian yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Jaakko Belt, päätoimittaja, Jyväskylä, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto

Jan Forsman, visiting scholar, post-doc-tutkija, University of Iowa

Ilmari Hirvonen, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Sirkku Ikonen, koulutuspäällikkö, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Raili Kauppi (1920–1995), filosofian professori ja apulaiskirjastonjohtaja

Heidi Kurvinen, dosentti, FT, Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS) / kulttuurihistoria, Turun yliopisto

Milka Luhtaniemi, runoilija ja dramaturgi, Helsinki

Jean Lukkarinen, FM, kulttuurihistoria, Turun yliopisto

Peter Myrdal, forskare i filosofi, Åbo universitet (Turun yliopisto)

Ville Mäki, filosofian opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Simo Mikkonen, yliopistotutkija, Venäjän historian dosentti, Jyväskylän yliopisto

Yrsa Neuman, överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek

Niko Noponen, VTT, TM, lukion lehtori, Kuopio

Maija Paavolainen, FM, informaatikko, Helsingin yliopiston kirjasto

Jari Palomäki, teoreettisen filosofian dosentti, Tampereen yliopisto

Mikko Poutanen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Politiikasta-verkkolehden vastaava päätoimittaja

Ukri Pulliainen, FM, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja, Kallion lukio, Suomen IPO-delegaation johtaja

Tytti Rantanen, FM, tohtorikoulutettava, päätoimittaja, Helsinki

Markku Roinila, johtava tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto; teoreettisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto

Ville Räisänen, filosofian maisteriopiskelija, Tampereen yliopisto

Jyrki Siukonen, kuvataiteilija, Tampere

Sami Syrjämäki, FT, TSV:n julkaisupäällikkö, Helsinki

Peter Strawson (1919–2006), englantilainen filosofi

Pii Telakivi, FT, Helsingin yliopisto

Tere Vadén, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö, filosofi, Tampere

Kirjasto-teeman toimittajat

Jaakko Belt, Maija Paavolainen & Markku Roinila

Vapaus ja suuttumus -teeman toimittajat

Jaakko Belt, Niko Noponen & Tuukka Tomperi

Verkkotekstit

Jaakko Belt, Pääkirjoitus 3/22

Markku Roinila, Tutkijan avoimet arkistot ja niiden käyttö

Raili Kauppi, Kasvaminen ihmiseksi

Elina Halttunen-Riikonen & Ville Räisänen, Matkanteon miehisyyttä purkamassa – haastattelussa filosofi Emily Thomas

Esseen kirjoittamisen taito & kansainväliset filosofian olympialaiset (IPO)

Ilmari Hirvonen & Ukri Pulliainen, Miten essee kirjoitetaan? – Kansainväliset filosofian olympialaiset ja argumentoivan kirjoittamisen taito

Viime vuosina palkittuja suomalaisia IPO-esseitä:
Amanda Häkkinen, Essee (kulta 2018)
Tuomas Ansio, Essee (pronssi 2019)
Aino Kujari, Essee (kunniamaininta 2022)

Artikkelit image

Maija Aalto-Heinilä, Vastuu, ihmisarvo ja vammaisuus

Niko Noponen, Kasvatettavia vastuullistavat tunteemme

Markku Roinila, Leibniz ja universaalikirjasto

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Jaakko Belt, Pääkirjoitus 3/22

n & n -haastattelu

6 Tytti Rantanen, Pitele minua lujasti kiinni ajassa – Mathieu Amalricin haastattelu

Vapaus ja suuttumus

13 Peter Strawson, Vapaus ja suuttumus
31 Maija Aalto-Heinilä, Vastuu, ihmisarvo ja vammaisuus image
49 Niko Noponen, Kasvatettavia vastuullistavat tunteemme image

Kolumni

62 Mikko Poutanen & Sami Syrjämäki, Vapaa keskustelu ja totuus

Kirjasto

65 Maija Paavolainen & Markku Roinila, 2000-luvun tiedekirjasto – ei enää kirja- vaan tietovarasto
68 Jyrki Siukonen, Painavuudesta
71 Markku Roinila, Leibniz ja universaalikirjasto image
89 Sirkku Ikonen, Kirjasto kulttuurin laboratoriona
92 Yrsa Neuman, Vad är universitetsbiblioteket – för mig?
97 Jean Lukkarinen & Heidi Kurvinen, Katkonaisista kertomuksista tuleviin queer-historioihin – Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkyvyys muistiorganisaatioissa
106 Jari Palomäki, Raili Kaupin kirjastofilosofiaa
109 Raili Kauppi, Tieto, tiedon puute ja tiedon käyttö
113 Maija Paavolainen, Tiedon järjestäminen käytännössä

Kolumni

120 Simo Mikkonen, Historiantulkinnat muokkaavat Venäjää

Kaikuja koulusta

124 Ilmari Hirvonen & Ukri Pulliainen, Miten essee kirjoitetaan? – Kansainväliset filosofian olympialaiset ja argumentoivan kirjoittamisen taito

Runous

130 Milka Luhtaniemi, Fragmentteja

Elokuvat

132 Jaakko Belt & Tytti Rantanen, Jälleennäkemisissä – Päiviä ja öitä, joina ajatella elokuvaa Sodankylässä

Otteita ajasta

140 Peter Myrdal, Lilli Alanen (1941–2021): ett liv i filosofin
143 Ville Mäki, Älkää ajatelko lapsia, antakaa lasten ajatella itse! – Lapset, moraalipaniikki ja kasvu demokratiaan
146 Ville Räisänen, Missä materia loppuu ja mieli alkaa

Kirjat

148 Jan Forsman, Historiallisten naisfilosofien esiinmarssi (Martina Reuter (toim.), Miesvaltaa murtamassa. Varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia; Rebecca Buxton & Lisa Whiting (toim.), Filosofian kuningattaret. Historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö; Torsti Lehtinen, Sofian sisaret. Filosofian historian vaikuttavat naiset.)
150 Pii Telakivi, Aivotieteen perusteita ja uusimpia tuulia (Synnöve Carlson & Riitta Hari (toim.), Aivoaakkoset)
152 Tere Vadén, Hengenelämää keräilyn ja sivilisaation välissä (Valdur Mikita, Lingvistinen metsä; Valdur Mikita, Kantarellin kuuntelun taito. Itämerensuomalaista maailmankuvaa etsimässä)

image