Lehti

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

koko numero yhtenä tiedostona

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Niin vai näin

Lars Hertzberg, Kommentti
Reijo Kupiainen, ”Kolmioleipä on nyt Triangeli sandwich.”
Aulis Aarnio, Herra päätoimittaja

Englantilainen filosofia

Jonathan Rée, Englantilainen filosofia 1950-luvulla

Otteita ajasta

Päivi Kosonen, Käsitteelliset täsmäaseet
Mikko Lahtinen, Postmoderni ruhtinas
Päivi Rantanen, Kaukana paha ei-akateeminen maailma
Aki Huhtinen, ”Terveen” ihmiskäsityksen tuolle puolen
Kirsti Määttänen, Descartes ja lähiöt
Arto Laitinen, Ulrich Beck käväisi

Nihilismin historia

Jarkko S. Tuusvuori, Nihilismi ja totuus

Opettamisen filosofia

Uudet filosofian oppikirjat
Juha Suoranta, Kasvatuksen kadonnut lupaus

Nietzsche 150 vuotta

Risto Niemi-Pynttäri, Dionysos tapahtumisen jumalana
Kimmo Jylhämö, Johdanto Nietzschen traagiseen ajatteluun
Friedrich Nietzsche, Traagisen ajattelun synty
Mika Saranpää, Suomentajan johdanto Sokrateen ongelmaan
Friedrich Nietzsche, Sokrateen ongelma

Kirjat

Timo Airaksinen ja muut (toim.), Hyvän opetus (Reijo Kupiainen)
Timo Koistinen & Juha Seppänen (toim.), Usko ja filosofia (Sami Pihlström)
Julia Kristeva, Puhuva Subjekti & Kristeva, Muukalaisia itsellemme (Päivi Kosonen)
Elisabeth Badinter, Mikä on mies? (M.G. Soikkeli)
Pirjo Ahokas ja muut (toim.), Mieheyden tiellä (M.G. Soikkeli)
Sinikka Tuohimaa, Kapina kielessä (Päivi Kosonen & Marjo Kylmänen)
Richard Dawkings, Geenin itsekkyys (Petri Ylikoski)
Eric Hobsbawm, Nationalismi (Jukka Paastela)
Osmo Kivinen ja muut, Yliopiston huomen (Juha Suoranta)
Hanne Hokkanen ja muut (toim.), Julkisuus ja ahdistus (Reijo Kupiainen)
Yrjö Sepänmaa (toim.), Alligaattorin hymy (Mika Saavalainen)
Mikko Lehtonen, Kyklooppi ja kojootti (Erkki Vainikkala)

Lectio

Matti Itkonen, Kokemuksen jälki

Takakannen klassikko

Parmenides, Fragmentti VI ja Fragmentti XIII