Lehti

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Raili Kauppi 1920–1995

Raili Kauppi 1920–1995
Raili Kauppi, Tuokio Elysionissa eli keskustelua sivistyksestä
Raili Kaupin bibliografiaa

niin vai näin

Juhani Pietarinen, Spinozan terminologiaa ja tulkintaa
Vesa Oittinen, Kommentti Pietariselle
Juha Sihvola, Pesukonemiehen vastaisku
Mikko Lahtinen, Vielä valkopesusta

Hermeneutiikka

Mikko Mäntysaari, Agnes Heller
Agnes Heller, Yhteiskuntatieteiden hermeneuttisesta metodista yhteiskuntatieteiden hermeneutiikkaan
Ismo Nikander, Dialogin mahdollisuus ja mahdottomuus
Jussi Vähämäki, Nihilismi kutsumuksena
Gianni Vattimo, Kommunikaatioetiikka vai tulkinnan etiikka

Filosofian kentät

Sari Husa, ”Foucault’lainen metodi”
Jakke Holvas, Kuuluu asiaan — pelin filosofiasta

Keskustelu

”Metaforat ovat karanneet käyttäjiltään” — keskustelu Thomas Ziehen kanssa

Opettamisen filosofia

Nuoria filosofeja palkittiin
Pekka Elo, Mistä suuntaa filosofian tehtäville reaalikokeessa?
Filosofia reaalikokeessa 95

Kirjat

Holger Thesleff & Juha Sihvola, Antiikin filosofia ja aatemaailma (Mikko Yrjönsuuri)
Lauri Rauhala, Tajunnan itsepuolustus (Heikki Suominen)
Henri Bergson, Nauru (Vesa Jaaksi)
Timo Airaksinen, Markiisi de Saden filosofia (Reijo Kupiainen)
Charles Taylor, Autenttisuuden etiikka (Tommi Wallenius)
Jonathan Culler, Ferninand de Saussure (Raine Koskimaa)
Arto Haapala & muut (toim.), Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka (Mika Saavalainen)

Takakannen klassikko

Anakreon, Neljä runoa

 

LOPPUUNMYYTY