Lehti

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Vesa Oittinen, Mikä mieli mielessä?

Kolumni

Heikki Mäki-Kulmala, Hobittien taloustiede

Positioita

Pekka Kalli, Mitä Sinuille kuuluu?
Leila Haaparanta, Ajatuksia filosofiasta

Tieteenfilosofia

Sami Pihlström, In memoriam Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend
Sami Pihlström, Tieteenfilosofian jättiläiset vastakkain
Petri Ylikoski, Tieteenfilosofian naturalistinen käänne
I. A. Kieseppä, Mistä fysiikan filosofiassa on kyse?

Juoksemisen filosofia

Antti Karisto, Maataide ja maraton

Otteita ajasta: rasismi

Eila Rantonen, Lukijana uusnatsi
Robert Miles: Rasismi (Eila Rantonen)

Nykyisyyden lumossa ja kriisidiskursseista

Kia Lindroos, Nykyisyyden lumo
Kari Matilainen, Bahtinin karnevalistinen groteski modernin kriisidiskursseissa

Haastattelu

Nomadisen subjektin jäljillä, Filosofi Rosi Braidottin haastattelu

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Kirjat

Sara Heinämaa: Ele, tyyli ja sukupuoli (Reijo Kupiainen)
Friedrich Nietzsche: Epäjumalien hämärä (Jussi Vähämäki)
Sirkku Hellsten: Oikeutta ilman kohtuutta Modernin oikeudenmukaisuuskäsityksen kritiikkiä (Heikki Suominen)
Giorgio Agamben: Tuleva yhteisö (Turo-Kimmo Lehtonen)