Lehti

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Vesa Oittinen, Vielä kerran mielestä
Lauri Rauhala, Asiana mielen ja tajunnan käsitteet
Sami Pihlström, Analyyttinen kommentti Matti Luomalle
Pekka Pihlanto, Tajunnasta, kehollisuudesta ja metodologiasta
Lauri Rauhala, Rauhalakin ruotuun!

Feminismi ja filosofia

Lilli Alanen, Pohjoismaiden naiset filosofiassa: sisä- vai ulkopuolella?
Leila Haaparanta, Feministisen politiikan mahdollisuuden ehdoista
Eila Rantonen, Muukalaisnaiset materiana eli huomioita geosukupuolipolitiikasta
Päivi Kosonen, Hyvä Luce Irigaray / Madame le Professeur
Sara Heinämaa, Pinnan liikettä. Luce Irigarayn ajatus naisellisesta tyylistä
Marjo Kylmänen, Suomenkielistä feminismin ja filosofian kirjallisuutta

Opettamisen filosofia

Pekka Elo, Filosofia reaalikokeessa ja muuta
Miia Mustonen, Filosofia yo-tehtävien vastauksia

Filosofian kansakunnat

Tuukka Tomperi, Saksa, Ranska, Englanti prologi
Jonathan Rée, Kääntäjän paluu
Pascal Engel, Voiko analyyttinen filosofia olla ranskalaista?
Gervin Klinger, Mestariajattelijoita vailla valtiota. Saksalaisia filosofeja vuosina 1945–48
Jarkko S. Tuusvuori, Mannermainen / analyyttinen epilogi

Kirjaimista ja taiteesta

Jyrki Siukonen, Taiteen aakkonen. H:n muotoinen veistos ja muita ongelmia

Zygmunt Baumanin haastattelu

Riikka Jokinen ja Tuomo Kokkonen, Aikalaiskeskustelun postmoderni luotain

Naturalismista

Ari Peuhu, Naturalistinen manifesti

Fenomenologian historiaa

Juha Varto, Adolf Reinach 1883–1917. Eräs varhainen fenomenologi

Kirjat

Oiva Kuisma: Proclus’ Defence of Homer?Anneli Luhtala, On the Origin of Syntactical Description in Stoic Logic (Tuomo Aho)
Päivi Kosonen (toim. ), Naissubjekti ja postmoderni (Arto Jokinen)
Tuija Pulkkinen, The Postmodern and Political Agency (Kaisa Luoma)
Panu Raatikainen (toim.): Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia (Sami Pihlström)
Giorgio Colli: Filosofian synty (Mika Saranpää)
Jussi Kotkavirta (toim.): Luonnon luonto. Filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta (Ville Lähde)
Anu Koivunen ja Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. Kymmenen askelta feministiseen tutkimukseen (Marjo Kylmänen)
Kai Mikkonen, Ilkka Mäyrä ja Timo Siivonen: Koneihminen ­ kirjoituksia kulttuurista ja fiktiosta koneen aikakaudella (Aki järvinen)
Jouko Kajanoja: Kommunikatiivinen yhteiskunta. Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta (Heikki Suominen)
Valeri Savtsuk: Veri ja kulttuuri (Tere Vadén)

Takakannen klassikko

Melissus, Fragmentteja