Lehti

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia & opettamisen filosofia

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Kari Enqvist, Kadonneen substanssin metsästys

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Wittgenstein, kieli ja filosofia

Oskari Kuusela, Mikko Lahtinen & Sami Pihlström, Akateemikko Georg Henrik von Wrightin haastattelu: Filosofiassa Russell on voittanut Wittgensteinin
Ludwig VVittgenstein, Otteita muistiinpanoista
Tommi Uschanov, Wittgensteinin Tractatus logiikan kritiikkinä
Oskari Kuusela, Wittgensteinin kieliopillinen filosofia
Hanne Ahonen, Merkityksen ja ymmärtämisen käsitteet kielessäja musiikissa. Wittgensteinja formalismi
Arto Tukiainen, Ylevä ja banaali etiikka: tapaus Wittgenstein
Oskari Kuusela, Wittgenstein bibliografiaa
Sami Pihström, Jaakko Hintikka, Ludwig Wittgenstein ja vuosisatamme filosofian kahtiajako

Gay science

Jukka Hankamäki, Rakkauden filosofiaa Pontus Wiknerin tapaan

Opettamisen filosofia

Pekka Elo, Merja Mähkä ja Arto Siitonen, Filosofian ja ETn reaalikoe 1998
Juuso Hannukainen, Filosofian reaalivastauksia 1998
Tuukka Tomperi, Sivistyksellinen kasvatusajattelu postmodernissa ajassa

Kolumni

Arne Nevanlinna, Kananluita ja pyykinpesua

Oikeudenmukaisuus

lonna Kuguradi, Yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus
Aulis Aarnio, Laki, oikeus ja oikeudenmukaisuus

Kirjat

Petter Korkman ja Mikko Yrjönsuuri (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja (Sami Syrjämäki)
Sigmund Freud: Viisivuotiaan pojan fobian analyysi (Markus Lang)
Yrjö Uurtimo & Vesa Jaaksi (toim.): Ympäristöfilosofian polkuja (Tuukka Tomperi)
Sakari Hänninen (toim.): Missä on tässä? (Petri Koikkalainen)
Mervi Nousiainen: Turkin kirjallisuus (Markus Lang)
Timo Laine & Petri Kuhmonen: Ajattelukirja filosofiaan (Riitta Koikkalainen)

Takakannen klassikko

Mikko Leinonen, Filosofian probleemi

 

LOPPUUNMYYTY