Lehti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Sven Krohn in memoriam

Mikko Leinonen, Sven Krohn in memoriam

McDowell, maailma ja mieli

Jussi Kotkavirta, Johdanto McDowellin Mind and World -teosta käsitteleviin artikkeleihin
Jussi Kotkavirta, McDowell, Kant ja transsendentaalifilosofian varjo
Pasi Pohjola, Kieli ”mielen” välineenä
Sami Pihlström, Kuinka mieli ymmärtää maailmansa
Michael Quante, Common sense -realismi kohtaa absoluuttisen idealismin

Kolumni

Arne Nevanlinna, Asiantuntija

Femiininen tietoteoria

Marketta Horn, Femiininen tietoteoria

Englantilainen itsemurha

Maria Koskinen, Itsemurha lääketieteellisissä ja kaunokirjallisissa teksteissä 1870–1914

Positioita

Juha Suoranta, Pulppeita tarinoita

Klassikoiden uudelleenarviointeja

Tapio Nummenmaa, Vanhan Platonin uutuudet: toiminnan motiivien analyysia
Giorgio Tonelli, Kantin Puhtaan järjen kritiikki modernin logiikan valossa

Opettamisen filosofia

Pekka Elo & Teemu Toppinen, Kevään 99 filosofia ja ET-reaali

Otteita ajasta

Päivi Kosonen, Goethe Ranskassa

Globaalit etiikat ja näkökulmat

Hidé Ishiguro, Globaali etiikka ja kulttuuriset erot
Hans Küng, Glogaali näkökulma ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Kirjat

Simo Knuuttila: Järjen ja tunteen kerrostumat (Sami Pihlström)
Heidi Liehu: Perhosten valtakunta. Manifesti viimeisestä tulevaisuudesta (Pekka Wahlstedt)
Tom Hodgkinson & Matthew De Abaitua (toim.): Matkaopas joutilaisuuteen (Sami Syrjämäki)

Takakannen klassikko

Mikko Leinonen, Taitekohdalle

 

LOPPUUNMYYTY