Lehti

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Kriittinen tiede

niin vai näin

Juha Himanka, Tieteen argumentit – vastaus Ari Peuhulle

Poliittinen filosofia

Petri Koikkalainen & Sami Syrjämäki, Esipuhe Philip Pettitin haastatteluun
Petri Koikkalainen & Sami Syrjämäki, Silmästä silmään – Philip Pettitin haastattelu

In Memoriam

Tommi Wallenius, Jacques Derrida 1930–2004

Lehdet

Jarkko Tontti, Esprit – Ranskan Kanava?

Moraalitunteiden ja oikeudenmukaisuuden filosofia

Kai Alhanen, Martha Nussbaum – etiikan, tunteiden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden filosofi
Kai Alhanen, Filosofia ja ihmiselämän haavoittuvuus – Martha Nussbaumin haastattelu

Artikkelit

Teppo Eskelinen, Liberalismi, moraali ja kansalaistottelemattomuus

Katumus

Paul-Erik Korvela, Katumuksen voima
Niccolò Machiavelli, Kehotus katumukseen

Kolumni

Arne Nevanlinna, Seitsemän vuotta

Kääntäminen – teoria,praxis ja Nietzsche

Henri Meschonnic, Käännettävä se, mitä sanat eivät sano, vaan minkä ne tekevät
Jean-René Ladmiral, Lähtijät ja kohtaajat
Kyllikki Villa, Suomentajan taipaleesta
Jarkko S. Tuusvuori, Kyllikki Villan käännösbibliografia – poimintoja
Jukka Mikkonen, Tekstien ja merkitysten suhde Nelson Goodmanin kirjallisuuden filosofiassa
Henrik Rydenfelt, Nietzschen salatut ajatukset
Friedrich Nietzsche, Totuudesta ja valheesta moraalin ulkopuolisessa mielessä
Jarkko S. Tuusvuori, Nietzschen kääntötempuista

Odysseuksen filosofia

Tere Vadén, ”Ihmiset ovat ehkä parhaimmillaan, kun eivät ole tietoisia” – Hubert Dreyfusin haastattelu

Artikkelit

Olli Mäkinen, Suden katse: Kierkegaard tarkkailijana ja urbaanina flanöörinä
Jukka Hankamäki, Tyttöjen kanssa saunan lauteilla – tirkistysreikiä sukupuolierolla politikoivaan filosofiaan

Kirjat

Heta Gylling (toim.), Kehityksen etiikka ja filosofia (Teppo Eskelinen)
Immanuel Kant, Radikaali paha. Paha eurooppalaisessa perinteessä (Tapani Kilpeläinen)
Kevin O’Donnell, Aatehistoria (Jukka Mikkonen)
Jean Petitot ym. (toim.), Naturalizing Phenomenology – Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Jukka Hankamäki)
Sami Syrjämäki, Lehteilyä