Lehti

niin & näin 4/23

Esoteria

Talvinumero 4/2023 perehtyy esoteriaan ja esoteeriseen filosofiaan aatehistoriallisena ja nykykulttuurisena ilmiönä.

Teemakokonaisuudessa argumentoidaan, että esoteria on muodostanut ja edelleen muodostaa järkivetoisen filosofian poissuljetun puolen, jota vailla käsitys filosofian tekemisestä jää – vähintäänkin aatehistoriallisesti – vaillinaiseksi.

Numero sisältää myös italialaisfilosofi Emanuele Coccian haastattelun tiedontuotannon tavoista, Virpi Vairisen runoutta, Peppi O’Connorin esseen Anscomben, Footin, Midgleyn ja Murdochin hyve-etiikasta sekä runsaan kattauksen elokuva-ajattelua, kritiikkejä ja ajankohtaisotteita.

Inkeri Aula, FT, kulttuuriantropologi, Aalto-yliopisto, Livonsaari.

Sauli Havu, YM, FM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Ilpo Hirvonen, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, Helsinki

Ville Hämäläinen, väitöskirjatutkija, Tampere

Tapio Juntunen, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, Tampere

Petri Lahtinen, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

L. V. Maa, biologi, FM, Pohjois-Suomi

Mikko Mankinen, FM, sh op., Tampere

Tomas Mansikka, FL, vapaa tutkija, Raisio

Joonas S. Martikainen, apurahatutkija, Helsingin yliopisto

Päivi Mehtonen, kirjallisuudentutkija

Sini Mononen, FT, tutkija ja kriitikko, Helsinki

Minne Mäki, teatteritaiteilija ja filosofian opiskelija

Markus Nikkarla, filosofian tohtori, Turun yliopisto

Thelma Nylund, humanististen tieteiden kandidaatti, Tampere

Peppi O’Connor, TM, lukion filosofian, psykologian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon opettaja

Johan L. Pii, Sastamala

Olli Pitkänen, YTT, tutkijatohtori (Suomen akatemia), Helsingin yliopisto, Helsinki

Sofia Blanco Sequeiros, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Otto Snellman, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Virpi Vairinen, runoilija, kirjoittaja, väitöskirjatutkija, Turku

Verna Virkkunen, opiskelija, Helsinki

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Antti Salminen, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

7 Sini Mononen, Filosofia taiteena – Emanuele Coccia tiedontuotannon tavoista

niin vai näin

11 Markus Nikkarla, Mielestä, sielusta ja Kantin suomentamisesta

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

21 Friedrich von Schelling, Johdanto

Runous

24 Virpi Vairinen, Antiluuppi (otteita)

Esoteria

29 Olli Pitkänen, Esoteria filosofian poissuljettuna toisena image

39 Päivi Mehtonen, Huomioita Jacob Böhmen filosofiasta ja vaikutuksesta 1600-luvun Ruotsissa

49 Petri Lahtinen, Platonin filosofian esoteeriset tulkinnat modernin tutkimuksen piirissä image

63 Inkeri Aula, Näkymättömän näkemisestä – Mielikuvitus ja uneksijan aistit image

73 L.V. Maa, Jälkiä apofaattisesta ekologiasta – Fragmentaarinen tutkielma luonnonympäristöjen, tyhjyyksien ja ei-tietämisen kokemuksista

77 Tomas Mansikka, Franz Baaderin vastaanotosta Suomessa

Essee

85 Peppi O’Connor, Toinen on tosiasia – Anscomben, Footin, Midgleyn ja Murdochin hyve-etiikan historia ja mahdollisuudet

Kolumni

92 Tapio Juntunen, Kolmas ydinaseaikakausi ja globaalin ydinasejärjestyksen rakoilu

Elokuvat

94 Minne Mäki, Filosofin (esi/muoto/elo)kuva – Ajattelevan naisen tulisi mennä elokuviin

100 Ilpo Hirvonen, Suuria ideoita ja pieniä eleitä – 36. Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalit

Otteita ajasta

105 Mikko Mankinen, Onko ympäristökriisistä tieteen, taiteen ja uskon totuudeksi?

109 Verna Virkkunen, Ajankohtaiset teemat ja ikuisuuskysymykset kävivät vuoropuhelua NordPhil-konferenssissa Tartossa

111 Joonas S. Martikainen, Eksistentialismia totuuden jälkeisenä aikana

113 Thelma Nylund, Esoteriakonferenssissa

Arviot

116 Otto Snellman, Inhimillisen vaiheileva ohjekirja (Ville-Juhani Sutinen, Hajonneen maailman käyttöohje)

118 Sofia Blanco Sequeiros, Riistosta kohti Kaikki-Maailmaa (Achille Mbembe, Mustan järjen kritiikki)

120 Ville Hämäläinen, Kirjailijan lätäkköleikit (Harry Salmenniemi, Varjotajunta)

122 Sauli Havu, Frankfurtilaista valtiokapitalismin analyysia (Friedrich Pollock, Valtiokapitalismi)

image