Lehti

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Martin Heidegger 

Tere Vadén, Peilin taustaa
Martin Heideggerin Der Spiegel -haastattelu

Filosofian klassikot

Mikko Yrjönsuuri, Media ja juhlat
Plutarkhos, Sopiiko filosofia keskustelunaiheeksi juominkeihin?
Mikko Lehtonen, Naiset oppineisuuden tasavallassa
Merja Kylmäkoski, Rousseau ja itserakkaus
Jean-Jacques Rousseau, Itserakkaudesta
Merja Kylmäkoski, Poimintoja Rousseaun elämästä ja tuotannosta

Ruumiin ja liikunnan filosofia

Martti Kuokkanen, Nyrkkeily ja väkivalta
Jaana Parviainen, Taideteoksen kehollisuus
Juha Varto, Kohti tanssin filosofista tarkastelua
Elisa Heinämäki, Mitä ei voi nähdä

Otteita ajasta

Heikki Mäki-Kulmala, Ilkka Niiniluoto — kulttuurimme Batman
Heikki Lehtonen, Postmodernia yhteisöä etsimässä
Jukka Paastela, ”Revisionismi” ja sananvapauden eettiset ongelmat

Opettamisen filosofia

Mika Saranpää, Lapsen Paras Tawara — taas

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Kirjat

Jari Palomäki, From Concepts to Concept Theory (Anssi Korhonen)
Heikki Mäki-Kulmala, Urpo Harva ja filosofin kutsumus (Juha Suoranta)
Risto Heiskala (toim.), Sosiologisen teorian nykysuuntauksia (Raimo Blom)
Jari Eskola & muut (toim.), Keskustelua kasvatus- ja sosiaalitieteiden 1990-luvun metodologiasta (Jaakko Husa)
Sara Heinämaa & Sari Näre (toim.), Pahan tyttäret: Sukupuolitettu pelko, viha ja valta (Arto Jokinen)
Jukka Paastela, Valhe ja politiikka (Petri Koikkalainen)

Takakannen klassikko

Protagoras, Fragmentteja

 

LOPPUUNMYYTY