Lehti

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Leila Haaparanta, Miksi mieli miellyttää
Tuovi Pääkkönen, Filosofian opettaminen ja uskonnon-opettajat
Tapani Laine, Jäähyväiset bahtinismille
Matti Luoma, Filosofian paradigmamonopoli

Martti Kuokkanen, Arvosubjektivismia ei ole

Descartes 400 vuotta

Timo Vuorio, Kääntäjän esipuhe Descartesiin
René Descartes, Kolmas kokoelma huomautuksia vastineineen
Simo Knuuttila, Descartesin käsitys välttämättömyydestä ja mahdollisuudesta
Tuomo Aho, Descartes ja geometria
Markku Roinila, Descartes, Leibniz ja universaalikielen mahdollisuus
Petter Korkman, Eläköön Descartes, eläköön Ranska!

Opettamisen filosofia

Juha Suoranta, Maailman kauheus, kasvatus ja toivon periaate

Diakoniasta ja dementiasta

Juha Varto, Uuden tieteenalan ongelmat
Pekka Hongisto, Dementia decibel eli muistiinpalauttamisia muun muassa Marxista

Kolumni

Juha Varto, Maa kuusta nähtynä

Heidegger ja olio

Reijo Kupiainen, Olion anatomiaa: suomentajan johdanto
Martin Heidegger, Olio

Kirjat

Veikko Tähkä, Mielen rakentuminen ja sen psykoanalyyttinen hoitaminen (Tapani Laine)
Emmanuel Levinas, Etiikka ja äärettömyys. Keskusteluja Philippe Nemon kanssa (Reijo Kupiainen )
Reijo Liimatainen, Pimeys, varjo, Saatana. Pahuus Jumalassa ja ihmisessä (Matti Myllykoski)
Matti Niemi, Päämäärien valtakunta: Konventionalistinen analyysi lainopillisen tiedon edellytyksistä ja oikeusjärjestelmän perusteista (Jarkko Tontti)
Toim. Aino Palmroth & Ismo Nurmi, Alttiiksi asettumisen etiikka. Laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä (Juha Varto)
Helena Molander, Lapsi aikuisten armoilla. Miten suojataan lasta joutumasta lapsiseksin uhriksi (Juha Varto)
Blaise Bascal, Mietteitä (Jyrki Siukonen)
André Breton, Surrealismin manifesti (Tere Vadén)

niin & näin indeksi 1994-1996

Takakannen klassikko

Epikharmos, Fragmentteja