Olet täällä

Koulunuudistus: Filosofia, uskonto ja elämänkatsomustieto – Lisätietoa, verkkosivuja ja kirjallisuutta

Koulunuudistus: Filosofia, uskonto ja elämänkatsomustieto – Lisätietoa, verkkosivuja ja kirjallisuutta

niin & näin 1/13

takaisin teemapaketin pääsivulle

 

Verkkosivuja

Perusopetuksen tuntijakouudistus
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/
vireilla_koulutus/perusopetus/index.html

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus
http://www.oph.fi/ops2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/
lukiokoulutus/index.html

Nykyiset opetussuunnitelmat
http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/
opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
  

*

Eurydice. Education Systems in Europe (European Comission)
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

Norjan opetussuunnitelma (englanniksi)
http://www.udir.no/Stottemeny/English/Curriculum-in-
English/_english/Curricula-in-English/
 
(Suora latauslinkki)

Ruotsin opetussuunnitelma
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
(Suora latauslinkki)

Tanskan opetussuunnitelma
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer
/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Kristendomskundskab

(Suora latauslinkki)

(Eri maiden oppiaineista ja opetussuunnitelmista on etsittävä ajantasainen ja tarkka tietoa kunkin maan koulutushallinnon tai opetusministeriön verkkosivuilta.)

*

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry
http://www.feto.fi

Suomen uskonnonopettajain liitto ry
http://www.suol.fi

Filosofia peruskouluun -asiantuntija-aloite
http://filoaloite.wordpress.com

Lasten filosofoinnin verkkosivuja
http://filoaloite.wordpress.com/verkkolinkkeja

Elämänkatsomustietoa käsitteleviä artikkeleita Helsingin yliopiston verkkosivulla
http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=3476-3476-1&page=3480

Teologia.fi-portaali, Uskonnonopetus-teema
http://www.teologia.fi/teemat/3-teemat/753-vuoden-2012-teemat

Kasvatus & Aika -verkkolehti, Uskonto ja kasvatus -teema
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=428

 

Kansainvälisiä verkkolähteitä katsomus-, uskonto-, moraali- ja ihmisoikeuskasvatuksesta

Toledo Guiding Principles on Teaching About Religion and Beliefs in Public Schools
http://www.osce.org/odihr/29154

Unesco Guidelines on Intercultural Education
http://otp.unesco-ci.org/training-resource/anthropology-and-applied-social/unesco-guidelines-intercultural-education 

The European Wergeland Centre (EWC). Resource centre on education for intercultural understanding, human rights and democratic citizenship
http://www.theewc.org/

Council of Europe – Intercultural and Interreligious Dialogue
http://hub.coe.int/web/coe-portal/what-we-do/culture-and-nature/diversity

RELIGARE – Religious Diversity and Secular Models in Europe
http://www.religareproject.eu/

European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE), Religious education in Europe 2010–2011
http://www.mmiweb.org.uk/eftre/reeurope.html

REL-EDU – Religious Education at Schools in Europe (Universität Wien)
http://www.rel-edu.eu/

International Center for Law and Religion Studies (J. Reuben Clark Law School)
http://www.iclrs.org/

Religion and Law Consortium
http://www.religlaw.org/

Human Rights Education. Unesco
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/ 

Human Rights Education. United Nations Regional Information Centre
http://www.humanrightseducation.info/

Human Rights Education Resources. Council of Europe
http://eycb.coe.int/compass/

Human Rights Education. Amnesty International
http://www.amnesty.org/en/human-rights-education

Human Rights Education Youth Network
http://hreyn.org/

Human Rights Education Associates
http://www.hrea.org/

 

Kirjallisuutta

Katsomus- ja uskonnonopetuksen malleista ja kehittämisestä 2000-luvulla

Committed to Europe’s Future: Contributions from Education and Religious Education. A Reader. Peter Schreiner, Hans Spinder, Jeremy Taylor & Wim Westerman. CoGREE & Comenius-Institut, Münster 2002.

International Handbook of Religious Education. Toim. Derek Davis & Elena Miroshnikova. Routledge, London 2012.

International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity. Toim. Robert Jackson. Routledge Falmer, London 2003.

Interreligious and Values Education in Europe. Toim. Johannes Lähnemann & Peter Schreiner. Comenius-Instut, Münster 2008.

Jackson, Robert, Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy. Routledge Falmer, London 2004.

Learning to Live Together. An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education. Arigatou Foundation, Unesco & Unicef, Geneva 2008. Verkossa: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001610/161059e.pdf

Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates. Toim. Robert Jackson, Siebren Miedema, Wolfram Weisse & Jean-Paul Willaime. Waxmann, Münster 2007.

Religion in Public Education. La religion dans l’éducation publique. Toim. Gerhard Robbers. (Proceedings of the Conference in Trier 11.–14.11.2010.) European Consortium for Church and State Research, Germany 2011.

Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives. Toim. Geir Skeie. Waxmann, Münster 2009.

Religious Education in a Plural, Secularised Society. Toim. Leni Franken & Patrick Loobuyck. Waxmann, Münster 2011.

Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Toim. Elza Kuyk, Roger Jensen, David Lankshear, Elizabeth Löh Manna & Peter Schreiner. IKO & ICCS, Oslo 2007.

Religious Education in Europe: A collection of basic information about RE in European countries. Toim. Peter Schreiner. ICSS and the Comenius-Institut, Münster 2000.

Räsänen, Antti, Ubani, Martin, Ziebertz, Hans-Georg & Riegel, Ulrich, Eurooppalainen uskonnonopettaja. Teologinen Aikakauskirja 5/2009, 436–449.

Schreiner, Peter, Different Approaches – Common Aims? Current Developments in Religious Education in Europe. Comenius-Institut, Münster 2001.

Schreiner, Peter, Religion im Kontext einer Europäisierung von Bildung. Eine Rekonstruktion europäischer Diskurse und Entwicklungen aus protestantischer Perspektive. Waxmann, Münster 2012.

Schreiner, Peter, Religious Education in Europe. Comenius-Institut, Münster 2005.

Schreiner, Peter, Zur Situation des Religionsunterrichtes – Ein Blick auf Europa. Comenius-Institut, Münster 2006.

 

Oppiainekohtaista kirjallisuutta suomeksi

 

Elämänkatsomustiedosta ja uskonnosta

Arvot, hyveet ja tieto. Elämänkatsomustiedon 10-vuotisjuhlakirja. Toim. Pekka Elo & Hannu Simola. Feto ry & Painatuskeskus, Helsinki 1995.

Hyvän elämän katsomustieto. Toim. Pekka Elo, Kaisa Heinlahti & Miika Kabata. Feton vuosikirja. Feto ry, Helsinki 2003.

Hyvän osaamisen katsomustieto. Toim. Pekka Elo, Satu Honkala & Eero Salmenkivi. Feton vuosikirja. Feto ry, Helsinki 2004.

Kaikki virtaa: Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Toim. Pekka Elo, Erkki Hulkki & Eero Kaila. Opetushallituksen katsomusaineiden kehittämishanke, Feto ry & Suomen humanistiliitto, Helsinki 2006.

Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Toim. Arto Kallioniemi & Eero Salmenkivi. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Yliopistopaino, Helsinki 2007.

Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Toim. Tuula Sakaranaho & Annukka Jamisto. Uskontotiede 11. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos, Helsinki 2007.

Uskonnonopetuksen käsikirja. Toim. Markku Pyysiäinen & Jarkko Seppälä. WSOY, Helsinki 1998.

Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Toim. Arto Kallioniemi & Juha Luodeslampi. Kirjapaja, Helsinki 2005.

Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa. Toim. Päivi Hilska, Arto Kallioniemi & Juha Luodeslampi. Kirjapa, Helsinki 2005.

 

Filosofiasta ja lasten filosofoinnista

Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. niin & näin -kirjat, Tampere 2008.

Børresen, Beate, Malmhester, Bo & Tomperi, Tuukka, Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja. Käytännönläheistä filosofointia. niin & näin -kirjat, Tampere 2011.

Gregory, Maughn (ym.), Filosofiaa lapsille & nuorille. Käytännön käsikirja. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.

Daniel, Marie-France ym., Matildan ja Taavetin matemaattiset seikkailut. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.

Daniel, Marie-France ym., Matildan ja Taavetin seikkailut tieteen maailmassa. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.

Daniel, Marie-France ym., Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä. Opettajan aineisto. Suom. Tapani Kilpeläinen & Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.

Droit, Roger-Pol, Filosofoidaan lasten kanssa. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.

Filosofia koulunpenkillä. Kirjoituksia oppiaineen didaktiikasta. Toim. Jussi Kotkavirta. Painatuskeskus, Helsinki 1995.

Freese, Hans-Ludwig, Lapset ovat filosofeja. Suom. Eira Wiegand. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Helsinki 1992.

Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä. Toim. Satu Honkala & Eero Salmenkivi. Feton vuosikirja 2005. Feto ry, Helsinki 2005.

Juuso, Hannu, Child, Philosophy and Education. Discussing the intellectual sources of Philosophy for Children. Acta Universitatis Ouluensis, Scientia Rerum Socialium E 91, Oulu 2007. Verkossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285509/isbn9789514285509.pdf

Karlsson, Liisa & Riihelä Monika, Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. VAPK-kustannus, Helsinki 1991. Korjattu 4. painos 2004. Verkossa: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Ajattelu_alkaa.pdf

Kurki, Leena & Tomperi, Tuukka, Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. niin & näin -kirjat, Tampere 2011.

Laine, Timo & Kuhmonen, Petri, Ajattelukirja filosofiaan. Jyväskylän kirjasto, Jyväskylä 1998.

Matthews, Gareth P., Filosofisia keskusteluja lasten kanssa. Suom. Antti S. Mattila. WSOY, Helsinki 2007.

Mehtäläinen, Jouko, Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. Formaalinen tavoitteisto ja sen käyttö opetuksessa. Opetushallitus & Painatuskeskus, Helsinki 1992.

Sharp, Ann, Nukkesairaala. Suom. Hannu Juuso & Antti Immonen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.

Sharp, Ann & Splitter, Laurance, Kuka minä olen? Opettajan aineisto Nukkesairaalaan. Suom. Hannu Juuso & Antti Immonen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.

 

Jaa tämä