Olet täällä

Ilmaiset

Vapaasti ladattavissa olevat niin & näin -kirjat.

 

Michele Rosenthal

Juliste yleisimmistä argumentaatiovirheistä ja loogisista virhepäätelmistä

Huhtala, Syrjämäki & Tuusvuori

6 846 think tankia sysii päättäjiä. Ideavaltaan pyrkii muitakin. Mitä tekee kansalainen? Raportin lähikuvassa Filosofian Akatemia.

Salminen & Vadén

Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.

Tapani Kilpeläinen

LOPPUUNMYYTY – Itsemurhan filosofia on monisävyistä kuin elämä itse, itsemurhasta nyt puhumattakaan. 

Friedrich Nietzsche

LOPPUUNMYYTY – Nietzschen ensimmäinen teos vihdoinkin suomeksi.

Mika Hannula ym.

LOPPUUNMYYTY – Taiteellisen tutkimuksen perusteet ovat muotoutumassa. Tilanne, jossa taiteellisen tutkimuksen luonne, menetelmät ja tavoitteet ovat vielä epäselviä, on riski ja mahdollisuus.

Arthur Schopenhauer

LOPPUUNMYYTY – "Riidan syttyessä riitelijät uskovat, että totuus on heidän puolellaan. Eripuran jatkuessa kumpikin käy epäileväiseksi".

Backman & Luoto (toim.)

LOPPUUNMYYTY – "Outoa tässä olemisen ajattelussa on sen yksinkertaisuus."

Kari Väyrynen

LOPPUUNMYYTY – Ympäristöfilosofinen tutkimus ei saa unohtaa historiallista taustaansa.

Tere Vadén

LOPPUUNMYYTY – Miksi karhulla on niin monta nimeä? Mitä tarkoittaa karhun paluu metsiin, joista se katosi? Entä mitä merkitystä tällä on luonnon ajattelemiselle?

William James

LOPPUUNMYYTY – "Pragmatismi kääntää selkänsä ammattifilosofien piintyneille tavoille."

"Mitä me voisimmekaan sanoa pragmatismista, mitä ei jo olisi sanottuna, paremmin sanottuna tässä kiinnikäyvässä ja charmantissa kirjassa?" –Henri Bergson, 1911

Miguel de Unamuno

LOPPUUNMYYTY – "Traaginen elämäntunto merkitsee ristiriitaa, jonka iankaikkista elämää isoava sydän ja kuolevaisuudesta muistuttava järki synnyttävät ihmissieluun. Juuri traagisen elämäntunnon vuoksi konkreettinen, lihaa ja verta oleva ihminen ei voi löytää lohdutusta rationalismista sen paremmin kuin sokeasta uskostakaan, vaan jää ratkaisemattoman ongelman vangiksi."