Olet täällä

Moderniteetin jäljillä

Moderniteetin jäljillä

Tekstejä aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä

”Vasta postmodernin maihintulon jälkeen ymmärsin, että näinä vuosikymmeninä olin yrittänyt selvittää opiskelijoilleni ja itselleni moderniteetin logiikkaa. Näiden yritysten katto-otsikoksi muodostui kaikkine seuraamuksineen ja edellytyksineen estetiikka (1700-luvun muodostumana) ja aistisuus (Sinnlichkeit). Nuoruuteni runoilijan sanoin: Toijalan takana ei paljon mitään… Kuitenkin tuleville kulttuurintutkijoille saattaa olla jotakin iloa nähdä kuinka huippujen ja keskuksen ulkopuolella tapahtui nykykeskustelun reseptio kyseisinä vuosikymmeninä.”

Lauri Mehtonen (s. 1945) on filosofian lehtori Tampereen yliopistossa. Hänen luentonsa ja kirjoituksensa ovat keränneet kuulijoita ja lukijoita niin filosofian kuin ihmistieteidenkin piiristä. Mehtosen filosofiset kiinnostuksen kohteet ulottuvat antiikista nykypäivään, teoreettisen filosofian ongelmista ravintolapöydän käytäntöön. Filosofian klassikoista hän on esittänyt merkittäviä puheenvuoroja mm. Hegelistä, Marxista, Freudista ja Wittgensteinista sekä valistusfilosofian keskeisistä hahmoista, Humesta, Kantista ja Rousseausta.

Mehtosen kulttuuri- ja yhteiskuntafilosofissa kirjoituksissa ajattelun syvällisyys ja ilmaisun selkeys yhdistyvät tavalla, joka tarjoaa antoisan / haastavan lukukokemuksen niin filosofian vasta-alkajalle kuin pitkän linjan tutkijallekin.

20 € (kestotilaajille –25 %)

Kotimaiset

Jaa tämä