Olet täällä

Vireällä mielellä

Vireällä mielellä

Ymmärtämisen ja eettisyyden mielialat

LOPPUUNMYYTY

Hermeneuttisina olentoina emme voi välttää yrityksiämme ymmärtää sitä maailmaa, josta löydämme itsemme. Emme myöskään voi välttyä tekemästä eettisiä valintoja. Tässä kirjassa tavoitellaan sitä värettä selkäpiissämme, joka sysää meidät liikkeelle ymmärtämisen ja eettisyyden akteihin. Samoin siinä tavoitellaan niitä mielialoja, joissa olemme ymmärtäessämme ja suhtautuessamme eettisesti olosuhteisiin ja tekoihin.

Mieliala-aihepiirin tarkastelulla on pitkä historia. Kahden ja puolen tuhannen vuoden aikana monet eurooppalaisen ajattelun avainhahmot ovat kiinnittäneet huomionsa aihepiiriin. Sama koskee monia nykyajattelijoita.

Tunteet, joista viime aikoina on paljon keskusteltu lepäävät osin mielialaperustalla. Mielialoja on pidetty filosofi Wilhelm Diltheyn tapaan perustana myös maailmankatsomuksille. Tässä kirjassa kehitellään tätä näkemystä.

Aikakautemme eettisiä ja poliittisia pääongelmia on liberalistisen valtaideologian kyvyttömyys käsitellä ”pahan” ongelmaa. Valtaideologia on neuvoton myös mieliala-aihepiirin ja siihen liittyvien eettisten kysymyksien edessä. Se ratkaisee ongelmia pakottamalla toisinajattelijoita näkemystensä kannalle. Tässä teoksessa etsitään toista etenemistietä.

LOPPUUNMYYTY

 

Kotimaiset

Jaa tämä