Lehti

niin & näin -lehti

niin & näin on vuodesta 1994 ilmestynyt filosofinen aikakauslehti, jossa julkaistaan monialaisesti ja -teemaisesti kaikentyyppisiä kirjoituksia runoista ja kolumneista vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Tämä lehti on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtitukea sekä TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

Uusin numero

Kesänumerossa tartutaan objektiivisuuteen tieteen ja journalismin kiistakäsitteenä sekä niiden toimintaa ohjaavana ihanteena. Numeron avaushaastattelussa ohjaaja Virpi Suutari pohtii, miten metsäaktivismin kaltaisia polttavia aiheita voi käsitellä luovan dokumenttielokuvan keinoin. Ajankohtaispalstalle haastateltu filosofi Jennifer Gaffney pureutuu puolestaan demokratian tilaan poliittisen yksinäisyyden aikakaudella.

Tilaa lehti

Lehden kestotilaaja saa huokeaan hintaan neljä tuhtia lukupakettia vuodessa ja alennusta niin & näin -kirjoista. Lehteen voi tutustua myös ilmaiseksi, sillä arkistossamme julkaistaan kaikki yli kaksi vuosikertaa vanhat numerot vapaasti ladattavina pdf-tiedostoina ja erillisinä artikkeleina.

Uusimmat artikkelit ja verkkotekstit

Onko talouspolitiikassa tarpeen hirttäytyä velka- ja alijäämäsääntöihin?

Fintan O’Toole | niin & näin 2/24 | Ulkomaan kirjeenvaihtaja

Heimokuntaisuuden houkutus nävertää demokratian ja tasavertaisuuden perustuksia.

Jaakko Belt | niin & näin 2/24 | Pääkirjoitus

Julkisen tilan kaventaminen ja poliittisten oikeuksien rajoitukset murentavat demokratian perustaa ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Kaikki numerot

Objektiivisuus

Sodan etiikka & niin & näin 30 vuotta & digitaalinen banaali

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

Teknologian kritiikki & Hoiva

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

Kokeellisuuksia & Lahja

Kriitikko ja Taiteen tilat

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

Taide/Elämä

tiedostamaton, trauma & luovuus

tekoäly & Euroopan rajoilla

sivistys & esitys

poliittiset tunteet & ääni

väri & ”hullut vuodet”

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

managerialismi & estetiikka & tieto

kohtaaminen & havainto

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

kansalaistaito & meditaation filosofia

Lauri Viita & scifi

itsen kertominen,
kasvit & sienet

kirjeet & biologian filosofia

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

esineet & eläin & mustat vihkot

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

hulluus & kuolema

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

Miksi filosofiaa?

tuli & uni

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

Arvid Järnefelt,
Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

Leibniz & Talous & Demokratia

Pelit ja Leikit & Nick Land

Suomi 2011

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

ei-mikään & teoria/käytäntö

vastarinta & politiikan sielutiedettä

sensuuri & sananvapaus

evoluutio, mielen filosofia & politiikka

 

anarkia & öljy

 

mystiikka & elämä