Olet täällä

Mistä puhumme, kun puhumme ’esityksestä’? ’Esitys’-sanan merkityksestä ja kääntämisestä

Mistä puhumme, kun puhumme ’esityksestä’? ’Esitys’-sanan merkityksestä ja kääntämisestä

niin & näin 1/19
LiiteKoko
PDF icon netn191-04.pdf102.23 KB

Kulttuurin performatiivisella käänteellä tarkoitetaan kulttuurissa tapahtunutta muutosta, jossa huomio kiinnitetään ruumiin ja ruumiillisuuden, toiminnan ja tekojen sekä esittämisen ja representaation kysymyksiin. Angloamerikkalaisessa keskustelussa yksi keskeisistä tähän liittyvistä termeistä on performance, joka usein suomennetaan tässä yhteydessä sanalla ’esitys’. Se ei kuitenkaan kata performance-sanan kaikkia merkityksiä, kuten toiminnallisuutta ja suorittamista. Pyrin tässä artikkelissa avaamaan performance-sanan kääntämistä suomeksi, sekä sitä, mitä sillä tarkoitetaan ja mitä termin ymmärtäminen laajasti mahdollistaa. Lue lisää...

Asiasanat: esitystaide, performanssi, performanssitaide, kääntäminen
Teema/osio: Esitys
Paperilehden sivut: 14–17

Jaa tämä